RWE, jeden ze światowych liderów w branży morskiej energetyki wiatrowej, czyni dalsze postępy w pracach nad projektem F.E.W. Baltic II, jednej z pierwszych morskich farm wiatrowych w polskiej strefie Morza Bałtyckiego. RWE zleciło Atlantique Offshore Energy, będącej częścią Chantiers de l’Atlantique, jednego z wiodących na świecie dostawców infrastruktury energetyki morskiej, statków i usług, dostawę morskiej stacji elektroenergetycznej.

Realizacja zamówienia odbędzie się w formule EPCI (zaprojektuj-wybuduj-zainstaluj). Po pełnym uruchomieniu farma wiatrowa o mocy zainstalowanej 350 megawatów (MW) będzie w stanie wyprodukować zieloną energię w ilości wystarczającej do zasilenia około 350 tys. polskich gospodarstw domowych.

Stacja elektroenergetyczna będzie odbierać energię elektryczną wyprodukowaną przez morskie turbiny wiatrowe i eksportować ją za pomocą podmorskich kabli wysokiego napięcia, jednocześnie zdalnie sterując i monitorując pracę farmy wiatrowej. Montaż stacji jest planowany na 2025 rok. Prace projektowe już się rozpoczęły, a pierwsze kroki w celu pozyskania pozwoleń zostaną podjęte w tym roku. Po pomyślnej realizacji morskiej stacji elektroenergetycznej Arkona w 2018 roku Chantiers de l’Atlantique i RWE już po raz drugi łączą swoje siły przy projekcie offshore lidera rynku energii odnawialnych.

Sven Utermöhlen, CEO Offshore Wind w RWE Renewables: „Dokonując wyboru Chantiers de l’Atlantique, osiągnęliśmy kolejny etap na drodze do realizacji naszej pierwszej morskiej farmy wiatrowej w Polsce. Polska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych, szybko rozwijających się rynków offshore w Europie. Dzięki naszemu projektowi F.E.W. Baltic II znacząco przyczynimy się do zielonej transformacji energetyki w Polsce i przyspieszymy rozwój lokalnego łańcucha dostaw”.

Przy realizacji tego projektu RWE liczy na know-how i umiejętności zespołu Chantiers de l’Atlantique i jego podwykonawców w Polsce i Francji; RWE i Chantiers de l’Atlantique będą korzystać z usług wielu polskich firm w zakresie prac inżynieryjnych oraz dostaw urządzeń i usług. Ta współpraca będzie generowała wartość dodaną w polskimj i francuskim przemyśle sektora offshore wind.

Frédéric Grizaud, dyrektor Atlantique Offshore Energy: „Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani i dumni z możliwości ponownej współpracy z RWE, globalnym liderem w branży, przy realizacji jego pierwszego kompletnego projektu morskiej stacji elektroenergetycznej w Polsce. Nasze ciągłe wysiłki na rzecz poprawy konkurencyjności naszych stacji po raz kolejny podkreślają nasz pozytywny wkład w europejską transformację energetyczną”.

Dzięki projektowi F.E.W. Baltic II RWE znacząco przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki, a także do zielonej transformacji energetyki w Polsce – jednego ze swoich strategicznych rynków wzrostu w Europie. RWE posiada już w Polsce ugruntowaną pozycję w sektorze lądowej energetyki wiatrowej i stale dywersyfikuje swój portfel OZE, inwestując także w projekty farm fotowoltaicznych.

W 2021 roku RWE uzyskało decyzję środowiskową dla projektu F.E.W. Baltic II. Była to pierwsza ocena oddziaływania na środowisko dla morskiej farmy wiatrowej w Polsce wykonana przy zastosowaniu procedury transgranicznej (zgodnie z konwencją z Espoo) z udziałem duńskich i szwedzkich interesariuszy. Również w ubiegłym roku Urząd Regulacji Energetyki przyznał dla projektu prawo do kontraktu różnicowego (CfD), potwierdzając tym samym, że projekt RWE został wybrany do pierwszej fazy ambitnego programu rozbudowy sektora offshore w Polsce. Przyznanie CfD zależy od ostatecznego zatwierdzenia przez Komisję Europejską, które jest spodziewane w 2022 roku.

RWE jest globalnym liderem rynku odnawialnych źródeł energii oraz numerem 2 na świecie w branży morskiej energetyki wiatrowej. Firma posiada obecnie 17 farm wiatrowych zlokalizowanych na obszarach morskich pięciu państw, a także rozwija i realizuje projekty najbardziej zaawansowanych technicznie morskich farm wiatrowych na świecie. Do 2030 r. w ramach swojej ambitnej strategii inwestycyjno-rozwojowej „Growing Green” o wartości 50 mld euro brutto RWE planuje potrojenie swojej globalnej mocy zainstalowanej w morskiej energetyce wiatrowej z obecnych 2,4 GW do 8 GW.

Source: RWE