Duńska Agencja Energetyczna rozpoczęła analizę alternatywnych obszarów pod budowę morskiej farmy wiatrowej Hesselø, która powstanie w ramach duńskiej umowy energetycznej z 2018 roku. Wstępne badania dna morskiego wykazały, że na zakładanym pierwotnie obszarze znajduje się miękkie dno gliniaste. Jeśli okaże się, że dno morskie jest całkowicie niekorzystne, farma może być zbudowana w innym miejscu.

Morska farma wiatrowa Hesselø jest jedną z trzech instalacji morskich, która ma powstać w ramach umowy energetycznej z 2018 roku. Na jej łamach podjęto decyzję o budowie do 2030 roku wielkoskalowych farm morskich o mocy co najmniej 800 MW każda. Jedną z nich jest elektrownia Hesselø, która według pierwotnych założeń ma powstać w lokalizacji oddalonej 30 km na północ od Zelandii i około 20 km od wyspy Hesselø. Według wstępnego harmonogramu farma powstanie w 2027 roku, w związku z czym duński operator rozpoczął wstępnie badania na morzu. W czerwcu 2021 roku rozpoczął proces przetargowy dla farmy, który został wstrzymany po wstępnych informacjach uzyskanych z badań dna morskiego – okazało się, że na dużej części obszaru, na której planowana jest budowa, znajdują się formacje gruntowe z miękkiej gliny.

Energinet kontynuuje badania dna morskiego, ale rozpoczął także analizę alternatywnych obszarów dla elektrowni morskiej Hesselø, które mogą być wzięte pod uwagę, gdyby kompletne badania dna morskiego w pierwotnej lokalizacji kompletnie uniemożliwiły instalację turbin. Analizy („fine screening”) nowych lokalizacji obejmują ich wstępną ocenę pod względem budowy morskiej farmy wiatrowej oraz takich czynników jak koszty budowy farmy, infrastruktury oraz wpływu na środowisko. Wśród rozważanych obszarów znajdują się te obok pierwotnej lokalizacji oraz w okolicach projektów Kriegers Flak 2 na Morzu Bałtyckim.

Graphics: Duńska Agencja Energii

Duńska Agencja Energetyczna wraz z operatorem Energinet zaprosiła deweloperów do dialogu technicznego w celu przeanalizowania do końca listopada 2021 roku kwestii budowy farmy wiatrowej oraz problemu związanego z dnem morskim. Celem dialogu jest określenie, czy morska farma Hesselø jest nadal uważana za atrakcyjną do realizowania w ramach założonych warunków.