Polskie Ministerstwo Infrastruktury uruchomiło w 2022 roku kolejne procedury administracyjne związane z przyznaniem koncesji na nowe lokalizacje dla offshore wind na polskich wodach Morza Bałtyckiego. Postępowań jest w sumie 11. Minister infrastruktury Marek Gróbarczyk poinformował, że dotychczas wpłynęło 125 wniosków o koncesje na morskie farmy wiatrowe na nowych obszarach morskich w Polsce.

Polska dotychczas wydała w sumie 11 pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych dla tzw. starych lokalizacji, na których obecnie są realizowane projekty farm morskich w tzw. pierwszej fazie. Druga faza rozwoju offshore wind wymaga wydania pozwoleń na nowe lokalizacje. Ostatni termin składania wniosków upływa 16 maja. Cały proces przydzielania kolejnych lokalizacji i koncesji powinien zakończyć się do końca 2022 roku.

1 grudnia 2021 roku opublikowano długo wyczekiwane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym ustalające kryteria, według których oceniane będą wnioski o przyznanie pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp.

Inwestorzy z uzyskanymi pozwolenia będą mogli uczestniczyć w przyszłych aukcjach dla morskich farm wiatrowych, czyli w drugiej rundzie rozwoju morskich wiatraków w Polsce. Aukcje dla morskich farm wiatrowych Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą offshore, zorganizuje w 2025 i 2027 roku.

2 lutego 2021 r. Rada Ministrów zatwierdziła Politykę energetyczną Polski do 2040 r. (PEP2040), która stanowi wizję strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej. PEP2040 przewiduje, że moc zainstalowana morskich farm wiatrowych do 2030 r. wyniesie 5,9 GW oraz do 11 GW w 2040 r. Można jednak przypuszczać, że z uwagi na postęp technologiczny, w szczególności w kontekście mocy morskiej turbiny wiatrowej, moc zainstalowana w tych latach będzie wyższa.