Od 4 kwietnia 2022 r. do Duńskiej Agencji Energetycznej (Energistyrelsen) wpłynęło 47 wniosków w ramach tzw. programu „open-door”. 16 z nich zostało odrzuconych ze względu na pokrywanie się z rezerwacjami gruntów państwowych. Agencja otrzymała szereg wniosków dotyczących bardzo dużych projektów (moc ponad 1 GW każdy), z których kilka jest zlokalizowanych daleko od wybrzeża.

Duńska Agencja Energetyczna wyśle teraz kolejnych sześć wniosków do konsultacji społecznych. Wnioski znajdują się na obszarach 1-3, 7, 11 i 12 – numeracja wg. mapy. Ze względu na charakter projektów pod względem wielkości i w kilku przypadkach odległości od wybrzeża, Duńska Agencja Energii zbadała, czy wnioski są objęte zasadami programu “otwartych drzwi”. Duńska Agencja Energii oceniła, że tak właśnie jest. Zarząd przystąpi więc do merytorycznego rozpatrzenia wniosków, co obejmuje konsultacje z władzami.

Źródło: Energistyrelsen

Ostateczna decyzja o tym, czy projektowi można przyznać studium wykonalności, będzie zależała od konkretnej oceny, w której zostanie uwzględniony szereg różnych czynników, w tym względy środowiskowe, przyrodnicze, bezpieczeństwa, żeglugi, rybołówstwa lub planowania w odniesieniu do ogólnego rozwoju morskich turbin wiatrowych, zakresu zasobów wiatru i dotyczących ogólnego planowania sieci itp.

Jeśli proces składania wniosków zakończy się przyznaniem pozwolenia na wykonanie studium wykonalności, nie oznacza to, że udzielona będzie zgoda na instalację morskich turbin wiatrowych w danej lokalizacji, a jedynie, że można przeprowadzić badania niezbędne do realizacji projektu.

Zobacz pełną listę aplikacji: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/oversigt_over_foerst_til_moelle_i_aaben_doer_ordningen_30082022_0.pdf

Źródło: https://ens.dk/presse/energistyrelsen-sender-seks-ansoegninger-om-forundersoegelsestilladelse-under-aaben-doer