Uzupełniające 5-tygodniowe wysłuchanie publiczne dotyczące morskiej części strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA) planu dla morskiej farmy wiatrowej Hesselø (MFW).

Sygnatariusze Porozumienia Klimatycznego w sprawie zielonej energii elektrycznej i ciepła z dnia 25 czerwca 2022 r. podjęły decyzję o przeniesieniu morskiej farmy wiatrowej Hesselø w bardziej południową lokalizację (jasnozielony obszar na powyższej grafice). W związku z tym Duńska Agencja Energetyczna zaprasza obywateli, firmy, władze i inne podmioty zainteresowane morską farmą wiatrową Hesselø do zgłaszania pomysłów dotyczących morskiej części strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu zmienionej południowej lokalizacji MFW Hesselø.

Część lądowa MFW Hesselø (zarówno SEA, jak i ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)) pozostaje bez zmian, dlatego nie jest częścią tego wysłuchania ze względu na jej wcześniejszy proces publiczny trwający w okresie lutym-marcu 2021 r.

Wysłuchanie publiczne stanowi wczesne konsultacje społeczne w fazie ustalania zakresu, które potrwa od 10 października do 14 listopada 2022 r.

W oparciu o pomysły i wkład otrzymany podczas konsultacji, Duńska Agencja Energetyczna zdecyduje, jakie tematy i oddziaływania na środowisko należy uwzględnić w morskiej części SEA dla zrewidowanej południowej lokalizacji MFW Hesselø.

Drugie wysłuchanie publiczne zostanie przeprowadzone w pierwszej części 2024 r.

Wyniki oceny środowiskowej powinny zostać opublikowane i poddane konsultacjom społecznym w pierwszej połowie 2024 r. Duńska Agencja Ochrony Środowiska spodziewa się, że w połowie 2024 roku wyda pozwolenie EIA (§ 25 duńskiej ustawy o ocenie oddziaływania na środowisko) dla lądowej części projektu, pod warunkiem, że proces EIA pozwoli na realizację projektu.

Oczekuje się, że OOŚ morskiej części projektu Hesselø zostanie przeprowadzona w latach 2025-2026, gdy wyłoniony zostanie zwycięzca przetargu na morską farmę wiatrową Hesselø: faza ustalania zakresu będzie miała miejsce w 2025 r., a drugie konsultacje publiczne dotyczące raportu OOŚ – w 2026 r. Później w 2026 r. Duńska Agencja Energetyczna spodziewa się wydać pozwolenie na budowę (EIA-permit), pod warunkiem, że proces EIA pozwoli na realizację projektu.

Morska farma wiatrowa Hesselø będzie miała moc zainstalowaną 800-1200 MW. Termin pełnego uruchomienia farmy wiatrowej to koniec 2029 roku. Turbiny będą zlokalizowane w zatoce Hesselø w cieśninie Kattegat w odległości około 30 km od Zelandii, 30 km od Anholt i 35 km od Djursland. Morskie kable eksportowe będą biegły do miejsca wyjścia na ląd w Gilbjerg Hoved w Północnej Zelandii. W pobliżu Pårup potencjalnie powstanie nowa elektrownia wysokiego napięcia. Z tej stacji energia elektryczna będzie eksportowana kablami lądowymi do istniejącej elektrowni wysokiego napięcia Hovegaard na północ od Ballerup. Stacja ta zostanie rozbudowana.

Źródło: Duńska Agencja Energetyczna [link: https://ens.dk/en/press/danish-energy-agency-invites-supplementary-hearing-regarding-hesselo-offshore-wind-farm