Rząd i zdecydowana większość partii politycznych zawarły porozumienie, ustanawiając ramy dla nadchodzących przetargów na morską energetykę wiatrową o mocy 9 GW, z operacjami rozpoczynającymi się najpóźniej pod koniec 2030 roku. Duńska Agencja Energii pracuje obecnie nad przekształceniem uzgodnionych wymogów w przejrzyste warunki przetargowe, a kolejnym krokiem będzie dialog rynkowy z potencjalnymi oferentami.

30 maja 2023 r. rząd i zdecydowana większość partii politycznych zawarły dodatkowe porozumienie w sprawie ram przetargowych dla 6 GW morskiej energii wiatrowej i 3 GW na wyspie energetycznej Bornholm. Umowa zabezpiecza ramy dla nadchodzących przetargów na morską energetykę wiatrową o mocy 9 GW.

Po zawarciu umowy uzupełniającej, Duńska Agencja Energii pracuje już nad przekształceniem uzgodnionych wymogów dostępu w przejrzyste warunki przetargowe. Ważną częścią tego procesu jest dialog rynkowy przygotowywany obecnie przez Duńską Agencję Energii. Latem Duńska Agencja Energii planuje zaprosić do dialogu rynkowego w celu uzyskania konstruktywnego wkładu w materiał przetargowy i sposobu, w jaki ustalone ramy przetargowe mają zostać przekształcone w materiał przetargowy. Omówione zostanie również konkretne wdrożenie nowych wymogów.

Wstępne badania dna morskiego, przyrody, środowiska itp. są już w toku, a Duńska Agencja Energetyczna jest w trakcie przygotowywania materiałów przetargowych.

Możliwość “przesadzania” [overplanting] zwiększa całkowitą wydajność

Morskie instalacje wiatrowe na wyspach Nordsøen I, Kriegers Flak II i Kattegat II otrzymały w ramach umowy możliwość swobodnego “przesadzania” – tj. swobodę instalowania większej liczby morskich elektrowni wiatrowych, niż zostało to politycznie uzgodnione. W przypadku wysp energetycznych Hesselø i Bornholm, strategiczne oceny oddziaływania na środowisko są już na tak zaawansowanym etapie, że można zezwolić jedynie na bardziej ograniczone “przesadzanie”. Oznacza to łączną moc 1,2 GW dla Hesselø i 3,8 GW dla Bornholm Energy Island. Ogólnie rzecz biorąc, 9 GW może stać się 14 GW – a może nawet więcej.

Duńska Agencja Energetyczna wraz z konsultantami przygotowała wiele analiz, które stanowią profesjonalną podstawę decyzji dotyczących 9 GW morskiej energii wiatrowej. Zobacz najważniejsze z raportów analitycznych na stronie Duńskiej Agencji Energii:

        • Planlægning af fremtidens havvindmølleparker | Energistyrelsen
        • Miljøvurderinger – Energiø Bornholm | Energistyrelsen

Przeczytaj umowę (w języku duńskim)

Fakty:

9 GW jest zlokalizowanych w następujący sposób:

– Minimum 3 GW w Energiø Bornholm

– Minimum 3 GW w North Sea I

– Minimum 1 GW w Kattegat II

– Minimum 1 GW w Kriegers Flak II

– 0,8-1,2 GW w Hesselø.

Źródło: Duńska Agencja Energetyczna