11 sierpnia 2021 roku ministerstwo gospodarki i energii Niemiec przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia innych obszarów w wyłącznej strefie ekonomicznej celem produkcji energii. Chodzi tu o produkcję zielonego wodoru w Niemczech, gdzie morska energetyka wiatrowa odegra dużą rolę.

Jak czytamy na stronie resortu, niemiecki rząd rozpoczął szereg konsultacji z krajami związkowymi oraz z branżowymi stowarzyszeniami w sprawie nowych regulacji.Projekt ten nie został jeszcze ostatecznie opracowany przez rząd federalny. Uwagi można zgłaszać do dnia 25 sierpnia.

Ustawa o energetyce wiatrowej na morzu (WindSeeG) zawiera w § 71 nr 5 upoważnienie do wydania przez ministerstwo rozporządzenia w sprawie określenia kryteriów przydziału obszarów pod innego rodzaju produkcję energii. Rozporządzenie reguluje przydział tych obszarów na podstawie obiektywnych, zrozumiałych, niedyskryminujących i skutecznych kryteriów. Celem jest umożliwienie praktycznego przetestowania i wdrożenia innowacyjnych koncepcji wytwarzania energii nie wymagających podłączenia do sieci, realizowanych w sposób uporządkowany przestrzennie i oszczędzający powierzchnię Morza Północnego i Bałtyckiego. Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna (BSH) ma po raz pierwszy przeprowadzić procedurę udzielania zamówień w 2022 roku.

Co oznacza rozporządzenie? Nowe projekty morskie będą mogły wytwarzać zielony wodór bezpośrednio na morzu, który następnie byłby przesyłany rurociągami na ląd lub transportowany z pomocą statków. Ze względu na to, że nie będą podłączone do sieci elektroenergetycznej, a farmy wiatrowe nie będą zarabiać za każdą wyprodukowaną kilowatogodzinę, trzeba przedstawić nowe kryteria ich wyboru. Resort zaproponował, by punktem odniesienia była roczna zdolność produkcyjna, zdolność do skalowania projektu, koszty wyprodukowanej energii i przewidywany wpływ na środowisko. Jeśli kilka projektów zdobędzie ten sam wynik, to kryterium decydującym będą korzyści, jakie przyniesie dla gospodarki regionu i lokalnego zatrudnienia. Niemcy chcą wybrać najbardziej obiecujące i projekt możliwe do szybkiej realizacji. .

Rozporządzenie w sprawie innych obszarów pozyskiwania energii ma wejść w życie 1 października. Nie wymaga ona zgody Bundestagu ani Bundesratu. Oznacza to, że ż w następnym roku będą wyznaczone lokacji pod rozwój nowych projektów. Te z kolei będą mogły się ubiegać o dofinansowanie w ramach programów wsparcia dla morskiej energetyki wodorowej.

Źródło:bmwi.de