Duński operator przesyłowy Energinet poinformował, że oddał do konsultacji nowy model płatności dla producentów energii z tytułu kosztów rozwoju sieci przesyłowej. Nowe rozwiązanie ma przyczynić się do efektywnego wykorzystania źródeł OZE oraz instalowania ich tam, gdzie przepustowość sieci jest znacznie większa.

Duński parlament chce, aby nowe elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne oraz pozostałe źródła OZE były instalowane w miejscach, gdzie przepustowości sieci przesyłowej jest większa. Ponadto producenci energii elektrycznej powinni pokrywać większą część kosztów na rzecz rozbudowy sieci elektrycznej, która jest wymaga w związku z rozwojem ich instalacji. Powinno to pomóc w zapewnieniu bardziej efektywnego pod względem ekonomicznym wykorzystania zielonej energii – przekonuje Energinet.

– Naszym zadaniem jest zapewnienie, aby zielona transformacja przebiegała jak najskuteczniej. W nadchodzących dekadach powstanie o wiele więcej elektrowni fotowoltaicznych i  wiatrowych, a z punktu widzenia sieci elektrycznej mądrzej jest umieścić je w tych częściach kraju, gdzie jest „dużo miejsca” w sieci elektrycznej, niż na obszarach, gdzie nowe elektrownie będą wymagały od społeczeństwa rozbudowy sieci elektrycznej – wyjaśnia Marie Budtz Pedersen, kierownik w Energinet.

Transformacja energetyczna powoduje duże zmiany w systemie elektroenergetycznym, ponieważ coraz więcej energii będzie produkowana na morzu lub na obszarach z dala od dużych miast i ośrodków konsumpcji. W każdym przypadku pojawia się potrzeba wzmocnienia i rozbudowy sieci.

Marie Budtz Pedersen przekonuje, że byłoby sprawiedliwiej i bardziej opłacalnie, gdyby w przyszłości producenci energii elektrycznej pokrywali większą część kosztów rzeczywiście generowanych przez ich elektrownie. Przy obecnych przepisach odbiorcy energii elektrycznej ponoszą nieproporcjonalnie dużą część kosztów.

W porozumieniu klimatycznym z czerwca 2020 roku zdecydowana większość parlamentu postanowiła, że Energinet i krajowe przedsiębiorstwa energetyczne powinny wprowadzić zróżnicowane geograficznie opłaty przyłączeniowe i taryfy gwarantowane, oraz że producenci energii elektrycznej powinni ponosić większą część kosztów, jakie wiążą się z ich nowymi instalacjami elektrycznymi. Dlatego m.in. w grudniu 2021 roku znowelizowano ustawę o zaopatrzeniu w energię elektryczną – przypomina Energinet.

Zgodnie z propozycjami, podłączenie nowych elektrowni do sieci energetycznej w regionach, w których produkcja jest już wyższa niż zużycie energii elektrycznej, będzie kosztowało więcej. Z drugiej strony stosunkowo tańsze będzie podłączenie nowych elektrowni na obszarach, gdzie występuje deficyt produkcji, a zatem możliwe jest przyjęcie nowej zielonej energii bez konieczności rozbudowy sieci elektroenergetycznej w dużym stopniu – obszary te to obecnie Jutlandia Wschodnia, Fionia oraz obszary Północnej Zelandii i Kopenhagi, a także Bornholm.

Konsultacje potrwają do 11 marca 2022 roku. Następnie Energinet dokona przeglądu i oceny wszystkich otrzymanych uwag i sugestii, a następnie wyśle ewentualnie poprawioną nowelizację metodologii do Duńskiego Urzędu Gospodarki Komunalnej, który będzie musiał zatwierdzić nowe zasady wyliczania kosztów sieciowych.

Źródło: Energinet