Przemysł ciężki i sektor ICT podpisały najwięcej umów o korporacyjny zakup zielonej energii (PPA) z morskimi farmami wiatrowymi w latach 2021 i 2022, a europejski rynek PPA spodziewa się dalszego impulsu w związku z przygotowywaną przez Komisję Europejską reformą rynku energetycznego.

Umowa o zakup energii (PPA) jest długoterminowym kontraktem, w ramach którego przedsiębiorstwa kupują zieloną energię elektryczną bezpośrednio od producentów energii odnawialnej. PPA dla morskiej energetyki wiatrowej nabrały rozpędu od 2018 r. i stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród przedsiębiorstw energochłonnych, wynika z danych pokazanych przez WindEurope.

W rekordowym 2021 r. z prawie 1,4 GW zakontraktowanej mocy na morzu, 88% przypadło na energochłonne sektory, takie jak chemia, gazy przemysłowe, ICT i transport (głównie transport kolejowy). W ujęciu krajowym prym wiodły Niemcy, Belgia i Wielka Brytania. Rok 2021 był również rekordowy pod względem wszystkich umów PPA dotyczących energii odnawialnej. Klienci korporacyjni zakontraktowali wtedy 4,5 GW energii wiatrowej w ramach umów PPA, zauważa WindEurope.

W 2022 r. przedstawiciele przemysłu ciężkiego, tacy jak Umicore z Belgii, Air Liquide z Holandii, Salzgitter z Niemiec, Google w Wielkiej Brytanii czy telekomunikacyjny KPN w Holandii, podpisali umowy PPA dotyczące offshoru z dostawcami takimi jak Engie, Vattenfall i EnBW.

“Dane z 2022 r. dla morskiej energetyki wiatrowej pokazały inwestycje porównywalne z tymi z 2020 r. z łączną mocą zakontraktowaną na poziomie ok. 500 MW. W porównaniu z rokiem 2021, kiedy zakontraktowano rekordowe 1,4 GW w ramach offshorowych PPA, był to mniej owocny rok. Jednak w tym roku PPA wiatrowe wspierały odporność rynku, dodatkowo z ponad 2 GW zakontraktowanej mocy poprzez PPA wiatrowe na lądzie. Wiele branż – zwłaszcza przemysł ciężki – uważa projekty związane z morską i lądową energią wiatrową za odpowiednie źródła dla dekarbonizacji swojej działalności”powiedział BalticWind.EU Stefano Miriello, doradca ds. polityki w Platformie RE-Source.

Zauważył, że na całkowitą liczbę PPA w Europie wpłynęły trudne warunki rynkowe zaostrzone przez rozdrobnione pułapy przychodów rynkowych w UE.

“Jednak 6,6 GW całkowitej zakontraktowanej mocy i wysoki popyt pokazały rzeczywistość, że korporacyjne PPA są ważnym narzędziem rynkowym zarówno dla deweloperów projektów, jak i nabywców korporacyjnych” – powiedział Miriello. Jego zdaniem, stabilne warunki regulacyjne mają kluczowe znaczenie, jeśli korporacje mają być w stanie nadal kontraktować energię odnawialną w ramach PPA i wspierać przejście Europy do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Źródło: WindEurope

Komisja Europejska zamierza pobudzić europejski rynek kontraktów PPA dla przedsiębiorstw w ramach swojej propozycji reformy rynku energii elektrycznej, która ma zostać opublikowana w połowie marca. Propozycja będzie “próbą lepszego zabezpieczenia rachunków konsumentów za energię przed krótkoterminowymi wahaniami cen paliw kopalnych” poprzez rozpowszechnienie “wykorzystania w Europie kontraktów długoterminowych, które zapewniają elektrowniom stałą cenę za energię elektryczną – kontraktów różnicowych (CfD) i umów o zakup energii (PPA)”, ogłasza Komisja cytowana przez portal Euractive 23 stycznia. Jednak 13 lutego portal odnotował, że grupa siedmiu krajów UE wezwała Komisję do utrzymania nadchodzącej reformy rynku energii elektrycznej “ukierunkowanej i skoncentrowanej” na środkach, które umożliwią zieloną transformację przy jednoczesnym zapewnieniu przystępnej cenowo energii dla konsumentów w obliczu gwałtownie rosnących, w wyniku wojny na Ukrainie, cen energii elektrycznej.

Rozwój rynku PPA w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, będzie omawiany na corocznej konferencji RE-Source Poland Hub w dniach 21-22 marca w Warszawie. Wśród uczestników znajdzie się Catharina Sikow-Magny, Dyrektor Komisji Europejskiej, która przedstawi szczegóły propozycji KE dotyczącej projektu rynku energii elektrycznej w zakresie rynku PPA. Ponadto przedstawiciele rynku zielonej energii będą debatować o kierunkach rozwoju OZE, w tym projektów wiatrowych, głównych barierach, możliwościach wzmocnienia konkurencyjności gospodarki oraz sposobach finansowania korporacyjnych PPA. BalticWind.EU jest patronem medialnym wydarzenia. Więcej szczegółów na: http://konferencjaresource.pl/en/home/

Więcej szczegółów na temat rozwoju rynku korporacyjnych PPA w Europie można znaleźć na stronie: https://windeurope.org/intelligence-platform/product/the-corporate-ppa-tool/