Państwowe Centrum Usług Pomocniczych (Riigi Tugiteenuste Keskus, RTK) ogłosiło przetarg na usługę obejmującą wykonanie wstępnej analizy przestrzennej w celu określenia możliwości planowania morskich farm wiatrowych w rejonie Hiiu.

O przetargu informuje bałtycka agencja prasowa Baltic News Service (BNS). Analiza zostanie wykonana dla Ministerstwa Finansów Estonii. Badania mają zostać przeprowadzone na podstawie istniejących danych „w celu ustalenia, czy zasadniczo możliwe jest zaplanowanie lokalizacji elektrowni wiatrowych i ich połączeń w obszarze morskim Hiiu w ramach procesu planowania przestrzennego zgodnie z przepisami prawa”- wskazano w ogłoszeniu, do którego dotarła BNS. Koszt zamówienia to 70 tys. euro.

Zostanie także przeprowadzona analiza prawna, która ma być podstawą procesu planowania. Zainteresowani dostawcy usługi mogą składać oferty do 17 czerwca.

Estonia przyjęła morski plan zagospodarowania obszarów morskich

12 maja rząd Estonii przyjął plan zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, który będzie stanowił podstawę przyszłej organizacji działań na morzu. Plan reguluje działalność w różnych sektorach, określa zasady współużytkowania i otwiera perspektywy dla nowych sposobów wykorzystania morza. Jednocześnie w mocy pozostaną wcześniej przyjęte plany dla obszarów morskich Pärnu i Hiiu – informuje ministerstwo finansów Estonii.

Proces planowania przestrzennego obszarów morskich w Estonii trwał prawie pięć lat.

– Po raz pierwszy przeprowadziliśmy tak szeroko zakrojone i kompleksowe działania związane z planowaniem przestrzennym obszarów morskich. Wszystkie zainteresowane strony, od deweloperów po obrońców przyrody i od rybaków po miłośników nurkowania, zostały zaangażowane w maksymalnym możliwym stopniu – powiedziała Katri-Liis Ennok, dyrektor Departamentu Planowania w Ministerstwie Finansów.

Estonian Maritime Spatial Plan, source: Ministry of Finance of the Republic of Estonia

Source: Ministry of Finance of the Republic of Estonia

Ustanowienie estońskiego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich jest również celem programu działań rządu Estonii. Zgodnie z ustawą o planowaniu, plan jest poddawany przeglądowi co pięć lat, a jego aktualność i zasadność jest zgłaszana rządowi.

Źródło: BNS, Posttimees, Ministerstwo Finansów Estonii