Estońskie ministerstwo ds. gospodarki i komunikacji poinformowało o wyborze wykonawcy wstępnego studium wykonalności dla projektu morskiej farmy wiatrowej ELWIND. Wyzwania podejmą się firmy Hendrikson & KO oraz Pondera Consult.

Estońsko-łotewski projekt morskiej farmy wiatrowej ELWIND na Morzu Bałtyckim rozwija się w szybkim tempie i jak informuje estoński rząd – osiągnął kamień milowy. Zakończono pomyślnie przetarg na wstępne studium wykonalności, którego celem jest wstępna selekcja odpowiednich obszarów geograficznych pod budowę farmy wiatrowej. Wykonawcę wyłoniono przed wymaganym terminem, a wyniki oceny będą publicznie dostępne jeszcze w tym roku.

Resort informuje, że decyzja o wyborze konkretnych obszarów pod budowę morskiej farmy wiatrowej może zostać podjęta na początku 2022 roku.

Wstępne studium wykonalności zostanie przeprowadzone przez firmy Hendrikson & KO oraz Pondera Consult. Eksperci mają ocenić wstępnie wybrane obszary rozwojowe pod kątem instalacji mocy technicznej w morskich farmach wiatrowych oraz przedstawić propozycję najlepszej lokalizacji farmy wiatrowej ELWIND. Celem jest ocena kilku lokalizacji o powierzchni około 200 km2 każda, przy założeniu gęstości mocy 5-7 MW/km2 w wyłącznych strefach ekonomicznych Estonii i Łotwy.

Współpraca Estonii i Łotwy

– Rozwój zdolności produkcyjnych opartych o OZE jest niezwykle ważny dla całego regionu bałtyckiego. Biorąc pod uwagę obecny stan światowych rynków energii, jak również tendencję wzrostową obserwowaną w trajektorii cen tradycyjnych źródeł energii, wytwarzanie energii elektrycznej z wiatru jest istotnym instrumentem zapewniającym wystarczające i stabilne dostawy czystej, taniej i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla energii – powiedział Jānis Vitenbergs, minister gospodarki Łotwy.

Z kolei Taavi Aas, minister gospodarki i infrastruktury Estonii, wskazał, że Estonia z Łotwą połączyły siły w celu osiągnięcia zrównoważonej, przystępnej cenowo i stabilnej produkcji energii.

– Jesteśmy na początku długiej i pełnej wyzwań podróży, podczas której dwaj dobrzy sąsiedzi skutecznie łączą swoją wiedzę, zasoby i zaangażowanie w celu poprawy łączności transgranicznej i zwiększenia bezpieczeństwa dostaw dla krajów bałtyckich – powiedział Aas.

Porozumienie krajów bałtyckich

W 2020 roku ministrowie Jānis Vitenbergs i Taavi Aas podpisali protokół ustaleń (MoU), który przewiduje zakończenie projektu do 2030 roku. Morska farma wiatrowa planowana jest o łącznej mocy 700-1000 MW, co ma zapewnić ponad 3 TWh energii ze źródeł odnawialnych rocznie.

Estonia i Łotwa planują ubiegać się o dofinansowanie budowy sieci z funduszy CEF RES (The Connecting Europe Facility of Renewable Energy), ponieważ projekt ELWIND obejmuje dwa kraje i może być zakwalifikowany jako projekt o statusie regionalnym.