W dniach 31 stycznia – 4 lutego 2022 roku kraje bałtyckie odwiedzi holenderska misja handlowa. Przedstawiciele holenderskiego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej będą szukać szans biznesowych w Estonii, Łotwie oraz na Litwie.

Misję organizuje Niderlandzka Agencja Przedsiębiorczości (RVO) w imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i we współpracy z ambasadami holenderskimi w Tallinie, Rydze i Wilnie oraz Wind & Water Works (NWEA). Rząd Niderlandów chce odkryć możliwości przed rodzimym przemysłem morskiej energetyki wiatrowej. Wielokrotnie informowaliśmy na łamach BalticWind.EU, że Niderlandy są bardzo zainteresowane nowo rodzącym się rynkiem offshore wind na Morzu Bałtyckim. Możliwości zaangażowania potwierdził raport “Ocena rynków eksportowych dla holenderskiego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej”, przygotowany przez firmę doradczą BLIX na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W ramach misji handlowej planowane są spotkania z przedstawicielami władz krajów, stowarzyszeń branżowych oraz regionalnej branży morskiej energetyki wiatrowej. Dla holenderskich przedsiębiorców pojawiają się możliwości biznesowe w dziedzinie rozwoju, budowy i utrzymania farm wiatrowych, doradztwa, finansowania, instalacji turbin, transportu morskiego, inżynierii wiatrowej oraz infrastruktury portowej.

Według europejskiego stowarzyszenia branżowego WindEurope, do 2050 roku w tym regionie Morza Bałtyckiego planuje się budowę 83 GW mocy w wiatrakach morskich. Z tego co najmniej 8 GW planowane jest w trzech krajach bałtyckich. Państwa postrzegają energetykę wiatrową jako dobry sposób na niezależne dostawy energii, który przyczynia się również do realizacji krajowych celów zrównoważonego rozwoju. Estonia, Łotwa i Litwa pracują nad studiami wykonalności i projektami pierwszych morskich farm wiatrowych.