Ignitis Renewables, spółka zależna Ignitis Group i Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) New Markets Fund I podpisały umowę o współpracy wyłącznie w zakresie morskich farm wiatrowych w Estonii i na Łotwie i zamierzają wspólnie składać oferty w nadchodzących przetargach na morskie farmy wiatrowe w tych krajach. Partnerstwo wykorzystuje wiodącą pozycję rynkową Ignitis Group w regionie Morza Bałtyckiego oraz globalną wiedzę CIP w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

Przyjęcie przez Estonię ram prawnych dla alokacji morskich farm wiatrowych utorowało drogę do wykorzystania rozległego potencjału morskiej energetyki wiatrowej. W międzyczasie Łotwa kontynuuje rozwój ustawodawstwa w celu wykorzystania ogromnego potencjału morskiej energetyki wiatrowej. Ignitis Renewables i CIP dążą do tego, by stać się aktywnym i długoterminowym partnerem w transformacji energetycznej w regionie Morza Bałtyckiego, wspierając cele Estonii i Łotwy w zakresie dekarbonizacji i bezpieczeństwa energetycznego poprzez wdrażanie morskiej energetyki wiatrowej.

Firmy będą wspierać wysiłki na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Estonii i na Łotwie, koncentrując się na utworzeniu lokalnego centrum wiedzy i siły roboczej w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia w tym rozwijającym się sektorze. Maksymalizacja lokalnych korzyści ekonomicznych jest kluczem do stworzenia solidnych podstaw i zrównoważonego środowiska inwestycyjnego.

“Widzimy kraje bałtyckie jako przyszłych liderów energii odnawialnej, a Ignitis Group ma przewodzić tej regionalnej transformacji. Strategiczne partnerstwo z CIP, największym na świecie zarządzającym funduszami dedykowanymi inwestycjom typu greenfield w energię odnawialną i światowym liderem w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej, pozwoli nam być na silnej pozycji podczas rozwijania projektów morskich w Estonii i Łotwie”, powiedział Darius Maikštėnas, dyrektor generalny Ignitis Group.

Dodał: “W zaktualizowanej długoterminowej strategii korporacyjnej Ignitis Group, która została zaprezentowana w maju tego roku, opisujemy sektor energetyczny jako ekosystem i nasze zaangażowanie w maksymalizację zrównoważonej wartości. W związku z tym aktualizujemy nasz cel, którym jest stworzenie w 100% zielonego i bezpiecznego ekosystemu energetycznego dla obecnych i przyszłych pokoleń. Nasza strategia koncentruje się na dostarczeniu 4-5 GW zainstalowanych zielonych i elastycznych mocy do 2030 roku”.

“Wraz z dzisiejszym ogłoszeniem podejmujemy ważny krok w kierunku przyczynienia się do zrównoważonej i bezpiecznej przyszłości energetycznej dla regionu bałtyckiego poprzez nasz New Markets Fund. Wraz z naszym lokalnym partnerem Ignitis Group, jednym z największych producentów energii odnawialnej w regionie bałtyckim, CIP zamierza zbadać możliwości, które wykorzystują znaczny potencjał wzrostu Estonii i Łotwy w zakresie technologii odnawialnych, w tym Power-to-X. CIP wierzy, że morska energetyka wiatrowa może odegrać kluczową rolę w osiągnięciu celów przez oba kraje i przekształceniu regionu bałtyckiego w długoterminowo samowystarczalne centrum zielonej energii”, powiedział Ole Kjems Sørensen, partner w CIP i szef New Markets Fund.

Źródło: Ignitis Group