Komunikat ze spotkania ministrów G7 ds. energii, klimatu i środowiska wzywa IRENA do śledzenia wspólnego wkładu grupy w realizację globalnego celu COP28, jakim jest potrojenie energii odnawialnej do 2030 r.

Podczas spotkania w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w dniu 30 kwietnia 2024 r., przywódcy G7 powierzyli Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) zadanie śledzenia i monitorowania wspólnego wkładu grupy w realizację globalnego celu potrojenia odnawialnych źródeł energii do 2030 roku. Cel ten został ustanowiony przez konsensus ZEA w listopadzie ubiegłego roku podczas COP28, dostosowując globalne ambicje klimatyczne do ścieżki IRENA 1,5 ° C, przedstawionej w prognozie Agencji “World Energy Transitions Outlook”.

“Zaufanie i przejrzystość idą w parze”, powiedział dyrektor generalny IRENA Francesco La Camera, który bierze udział w spotkaniu ministrów G7 w sprawie klimatu, energii i środowiska. “IRENA szybko zareaguje na prośbę członków G7 o śledzenie postępów grupy w realizacji globalnego celu potrojenia mocy odnawialnych źródeł energii do 2030”.

Powołując się na brief IRENA dla G7, komunikat wskazuje, że cel ekspansji fotowoltaiki grupy do 2030 r. jest na dobrej drodze, jeśli niektóre ulepszenia istniejących polityk zostaną wprowadzone w odpowiednim czasie. Zauważono potrzebę dalszego przyspieszenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej poprzez wzmocnione i elastyczne działania polityczne, szybsze wydawanie pozwoleń i rozbudowę sieci morskiej.

“Grupa G7 robi znaczące postępy w przyspieszaniu wdrażania fotowoltaiki i jest zaangażowana w rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Rozwój wszystkich form odnawialnych źródeł energii, wraz z modernizacją infrastruktury, będzie miał zasadnicze znaczenie dla krajów G7, aby zrealizować swoje aspiracje w zakresie transformacji energetycznej”, dodał La Camera.

Komunikat G7 zobowiązuje grupę do zwiększenia elastyczności systemu poprzez wzmocnienie sieci, zgodnie z analizą kluczowych wskaźników IRENA, która sugeruje, że wysiłki należy przyspieszyć. Grupa wezwała również do znacznego zwiększenia zdolności magazynowania energii, ponad sześciokrotnie do 2030 roku, z 230 GW w 2022 roku. Mieści się to w zakresie zaleceń IRENA dotyczących zdolności magazynowania energii do 2030 roku.

Wzywa również organizacje międzynarodowe, w tym IRENA, do kontynuowania prac nad dekarbonizacją przemysłu, w szczególności nad standardami i rozwojem technologii dla sektorów trudnych do wyeliminowania, zgodnie z drugim briefem opublikowanym jako wkład w dyskusje G7.

Kraje G7 uznały również pilną potrzebę zwiększenia wysiłków grupy w krajach rozwijających się, zobowiązując się do wspierania przyspieszonego partnerstwa na rzecz energii odnawialnej w Afryce (Accelerated Partnership for Renewable Energy in Africa APRA). Pod auspicjami APRA Kenia i IRENA zwołają pierwsze Forum Inwestycyjne APRA we wrześniu 2024 r. Aby przyspieszyć wdrażanie systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii i ekologicznej industrializacji w krajach członkowskich APRA.

W trzecim raporcie IRENA, opublikowanym na spotkaniu ministrów G7 w sprawie klimatu, energii i środowiska, na wniosek włoskiej prezydencji G7, informuje, że przepływ środków publicznych do afrykańskiego sektora energetycznego nadal spada, a warunki niezbędne do zapewnienia niskiego kosztu finansowania nie zostały spełnione. Zgodnie z raportem, sytuacja ta musi ulec zmianie.

Zgodnie z tymi ustaleniami, IRENA wystosowała niedawno wezwanie do deweloperów pracujących w krajach członkowskich APRA, aby przedstawili projekty do włączenia do nadchodzącego Forum Inwestycyjnego APRA. Ma to na celu stworzenie możliwości współpracy z instytucjami finansowymi, potencjalnie otwierając możliwości finansowania.

Na wniosek włoskiej prezydencji G7, IRENA wniosła kluczowy wkład w spotkanie ministrów G7 w sprawie klimatu, energii i środowiska.

Źródło: IRENA