Od 1 lipca 2022 roku Łotwa będzie przewodniczącym HELCOM-u do 30 czerwca 2024 roku. Przewodniczenie odbywa się co dwa lata w kolejności alfabetycznej pomiędzy umawiającymi się stronami.

Nowym przewodniczącym HELCOM została Evija Šmite , zastępca dyrektora generalnego i dyrektor Departamentu Kontroli Rybołówstwa w Państwowej Służbie Ochrony Środowiska Łotwy. Od 1997 roku pracuje w administracji publicznej Łotwy nad sprawami dotyczącymi ochrony środowiska morskiego i kontroli rybołówstwa.

Priorytety łotewskiego przewodnictwa skupiają się wokół poniższych obszarów temeatycznych:

  1. HELCOM jako skuteczna i dobrze funkcjonująca organizacja współpracy regionalnej, która jest zdolna do działania, w tym w sytuacjach nieprzewidzianych i spowodowanych siłą wyższą.
  2. Realizacja zaktualizowanego Bałtyckiego Planu Działań (BSAP 2021), ze szczególnym uwzględnieniem:
    1. ochrona morskiej różnorodności biologicznej
    2. wspieranie zrównoważonego zarządzania morzem opartego na ekosystemie poprzez integrację celów środowiskowych z celami społeczno-gospodarczymi
  3. Wzmocnienie roli współpracy regionalnej w kontekście międzynarodowego zarządzania oceanami.

Więcej o łotewskich priorytetach dla HELCOM w latach 2022-2024 przeczytasz tutaj.

Na wiceprzewodniczącą została wybrana Ilona Mendzina. Jest zastępcą dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody oraz naczelnikiem Wydziału Ochrony Gatunków i Siedlisk w Ministerstwie Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego.

Źródło: HELCOM