Politechnika Koszalińska jest jedną z polskich uczelni, która chce edukować przyszłych specjalistów branży morskiej energetyki wiatrowej. Dr hab. inż., Prof. Politechniki Koszalińskiej Małgorzata Sikora w rozmowie z BalticWind.EU mówi o planach uczelni, ofercie edukacyjnej oraz współpracy z firmami sektora energetycznego. Komentarz pierwotnie ukazał się na łamach “BalticWind.EU Quarterly Country Report Poland Q1 2022”.

Prof. Sikora informuje, że oferta Politechniki Koszalińskiej wyróżnia się dużą wszechstronnością. Zapewnia kształcenie kadr inżynierskich, menadżerskich i kierowniczych. Uczelnia oferuje studia zarówno z zakresu energetyki, mechaniki, automatyki i elektroniki jak i ochrony klimatu, zarządzania czy logistyki. Specjaliści wszystkich tych branży są niezbędni w funkcjonowania sektora morskiej energetyki wiatrowej – podkreśla.

Obecnie kilkaset studentów kształci się na kilku kierunkach. Pierwszy z nich to “Energetyka”, gdzie oferowane są dwie specjalności – elektroenergetyka i OZE (I stopień – 88 studentów), oraz energetyka konwencjonalna, systemy energetyczne oraz zrównoważony rozwój energetyki (II stopień – 22 studentów).

Drugi kierunek to “Mechanika i Budowa Maszyn”. Na studiach I stopnia kształci się 111 studentów, którzy mają do wyboru trzy specjalności – projektowanie maszyn i urządzeń, inżynieria procesów wytwarzania oraz inżyniera jakości. Na studiach II stopnia obecnie kształci się 19 studentów na specjalnościach eksploatacja pojazdów i maszyn roboczych oraz zintegrowane systemy projektowania i wytwarzania, automatyzacja i robotyzacji procesów produkcyjnych.

Trzeci kierunek to “Zarządzanie i Inżyniera Produkcji”. Na studiach I stopnia kształci się 57 studentów na specjalnościach: inżyniera procesów logistycznych, techniki komputerowa w inżynierii produkcji, menadżer produktu. Na II stopniu studiuje 12 studentów, którzy mają do wyboru dwie specjalizacje: optymalizacja procesów produkcyjnych, zarządzanie projektami, zarządzanie transportem oraz operations management.

Kolejny kierunek to “Elektronika i Telekomunikacja”, gdzie studiuje łącznie 44 studentów. Na I stopniu przewidziano specjalności systemy automatyki i systemy elektroniczne i telekomunikacyjne, na II stopniu – elektronika systemów sterowania, elektronika użytkowa oraz systemy i sieci telekomunikacyjne.

“Mechatronika” jest piątym kierunkiem, gdzie obecnie jest kształconych 85 studentów. Uczelnia oferuje specjalność takie jak systemy monitorowania i sterowania.

Dalszą część artykułu można przeczytać na łamach BalticWind.EU Quarterly Country Report Poland Q1 2022.