Iberdrola Deutschland i SHS -Stahl Holding Saar GmbH & Co. KGaA zawarły długoterminową umowę na dostawę energii elektrycznej (PPA). Współpraca między obiema firmami została ustalona na 15 lat i obejmuje roczne zużycie na poziomie 200 GWh.

Produkcja zielonej energii w ramach umowy odpowiada około 50 MW morskiej mocy wiatrowej, która ma być dostarczana przez morski projekt wiatrowy Baltic Eagle firmy Iberdrola budowany na Morzu Bałtyckim. Umożliwi to SHS zrównoważone przekształcenie działalności biznesowej spółek Saarstahl i Dillinger przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2 z własnej produkcji stali w przyszłości. Jest to pierwsza z kilku umów PPA planowanych przez obie firmy na najbliższe lata.

Dzięki tej umowie PPA Iberdrola i SHS wspierają swoje strategie aktywnego promowania transformacji energetycznej w Niemczech. Oprócz tego długoterminowego partnerstwa, badane są inne możliwości współpracy, takie jak energia odnawialna na miejscu i produkcja zielonego wodoru.
Morska farma wiatrowa Baltic Eagle jest drugim z trzech dużych projektów Iberdroli w Niemczech, obok farm wiatrowych Wikinger i Windanker. Baltic Eagle zostanie oddany do użytku pod koniec 2024 r., a jego łączna moc wyniesie 476 megawatów, co wystarczy do zaopatrzenia w zieloną energię 475 000 prywatnych gospodarstw domowych, przy jednoczesnej oszczędności 800 000 ton CO2 rocznie.

“Cieszymy się, że możemy wspierać SHS w realizacji ich ambitnych celów klimatycznych”, mówi Felipe Montero, CEO Iberdrola Germany. “W ramach naszego rozwoju na strategicznym rynku niemieckim zwracamy szczególną uwagę na współpracę z firmami energochłonnymi. W ten sposób przyczyniamy się do zrównoważonej transformacji gospodarki”.

“Wraz z zawarciem tej umowy PPA robimy duży krok w kierunku naszego celu, jakim jest neutralna dla klimatu produkcja stali. Nasza współpraca z Iberdrolą pomaga nam zabezpieczyć odnawialną energię elektryczną dla procesu transformacji naszych firm Saarstahl i Dillinger. Obecnie nasza produkcja nadal opiera się na klasycznej technologii wielkopiecowej. Od 2030 roku chcemy produkować 3,5 miliona ton, czyli około 70% naszej stali, przy niższych emisjach, a do 2045 roku chcemy osiągnąć produkcję możliwie neutralną pod względem emisji CO2”. mówi dr Karl-Ulrich Köhler, Prezes Zarządu SHS – Stahl-Holding Saar i Prezes Zarządów Dillinger i Saarstahl, wyjaśniając nadchodzący proces transformacji.

Źródło: Iberdrola