Według najnowszych badań przeprowadzonych przez fińską spółkę państwową Metsähallitus, morska farma wiatrowa Korsnäs przyniesie Finlandii miliardowe korzyści podatkowe i zapewni zatrudnienie tysiącom osób w całym okresie jej eksploatacji.

Finlandia chce być pierwszym na świecie społeczeństwem dobrobytu, niezależnym od paliw kopalnych do 2035 roku. Metsähallitus, jako zarządca państwowych obszarów lądowych i morskich, ma do odegrania kluczową rolę w osiągnięciu tego celu. Inwestycje w morską energetykę wiatrową przyśpieszy nie tylko transformację energetyczna w Finlandii, ale zapewni wiele korzyści w skali lokalnej i krajowej, także tych finansowych.

– Morska farma wiatrowa znacząco zwiększyłaby produkcję zielonej energii w Finlandii do końca tego dziesięciolecia – powiedział dyrektor generalny Metsähallitus Juha S. Niemelä podczas inauguracji biura w Korsnäs w poniedziałek 14 marca 2022 roku.

Nowe biuro Metsähallitus posłuży jako punkt informacyjny projekty morskiej farmy wiatrowej na skalę przemysłową, którą Metsähallitus planuje na obszarze morskim w pobliżu Korsnäs, 15-30 km od wybrzeża. Po zakończeniu instalacji morskie wiatraki będą produkowały około 5000 GWh energii rocznie, co odpowiada około połowie produkcji energii wiatrowej w Finlandii w 2021 roku, która wyniosła 8061 GWh

Metsähallitus poszukuje obecnie partnera, który zbuduje 70-100 turbin wiatrowych i będzie ją eksploatował jako producent energii. Moc nominalna całego parku wiatrowego wyniesie około 1300 MW, natomiast moc jednostkowa turbiny wiatrowej – 12-20 MW. Wybrany partner zajmie się opracowaniem i budową morskiej farmy wiatrowej. Metsähallitus obecnie jest deweloperem projektu w Korsnäs, a następnie stanie się dzierżawcą obszaru morskiego wokół farmy wiatrowej. W projekcie Finlandia zachowa prawo własności do tego obszaru.

Jak informuje Metsähallitus, projekt Korsnäs będzie kontynuowany w 2022 roku poprzez szeroko zakrojone badania przyrodnicze. W kwietniu i maju kontynuowane będą badania populacji ryb. W maju zostaną zmapowane trasy przelotów ptaków i miejsca ich stacjonowania. Na lądzie i w morzu zostanie przeprowadzona takżeinwentaryzacja ich miejsc odpoczynku. Latem prowadzone będą badania roślinności i siedlisk na morzu i na lądzie. Jesienią 2022 roku planowanie jest wznowienie monitoringu jesiennych wędrówek ptaków.

Rozpoczęcie komercyjnej produkcji energii w farmie wiatrowej przewiduje się najwcześniej w 2028 roku.

Farma wiatrowa Korsnäs wpłynie na rozwój regionalny

Juha S. Niemelä wskazuje, że projekt Korsnäs będzie miał znaczący wpływ ekonomiczny na poziomie regionalnym i krajowym w całym okresie jego realizacji.

– Nowy popyt będzie obejmował zakupy w trakcie eksploatacji farmy wiatrowej, a także konsumpcję przez osoby pracujące w łańcuchu wartości projektu. Zgodnie ze zleconymi przez nas badaniami, projekt wiatrowy na dużą skalę i jego efekty pośrednie spowodują wzrost inwestycji w trakcie cyklu życia projektu do około 2,7 mld euro, przy czym inwestycje te zostaną podzielone między sam projekt energetyki wiatrowej i efekty mnożnikowe w innych branżach – wyjaśnia dyrektor.

Biorąc pod uwagę wszystkie łańcuchy wartości, całkowite zapotrzebowanie na siłę roboczą powstałe w wyniku realizacji projektu w Finlandii byłoby znaczne – wskazują Finowie. Zapotrzebowanie na siłę roboczą jest największe w okresie budowy, ale projekt tworzy również miejsca pracy w okresie produkcyjnym, który trwa trzy dekady. Lokalne gminy i państwo pozyskałyby ponad 3 mld euro z podatków w wyniku realizacji projektu i jego efektów mnożnikowych. Morskie farmy wiatrowe wybudowane na wodach terytorialnych przynoszą wpływ do budżetów gminy i kraju z tytułu podatku od nieruchomości oraz innych opłat.