Transformacja energetyczna krajów Morza Bałtyckiego zaczęła obejmować także obszary morskie. NATO wskazuje w komentarzu dla BalticWind.EU, że obserwuje trendy na Morzu Bałtyckim, także te dotyczące infrastruktury krytycznej.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej na wodach mórz i oceanów znajduje swoje kluczowe miejsce na drodze do neutralności klimatycznej. Duże aspiracje ma tylko Europa, ale USA i Azja. Nowo rodząca się energetyczna infrastruktura krytyczna rodzi nowe wyzwania dla sektora bezpieczeństwa i instytucji zajmujących się szeroko pojętą obronnością kraju. Ministerstwa obrony i bezpieczeństwa danych krajów biorą aktywny udział w konsultacjach dotyczących poszczególnych projektów wiatrowych na morzu oraz strategii państwowych i krajowych. Np. w Szwecji i Finlandii głośno są podnoszone kwestie związane z dużym ryzykiem wpływu morskich farm wiatrowych na funkcjonowanie infrastruktury wojskowej. W innych krajach pojawiają się obawy ze strony służb wojskowych, że budowane farmy ograniczą także terytoria, na których można realizować ćwiczenia wojskowe.

Różnego rodzaje obawy służb wojskowych wydają się być zasadne, gdyż to ich priorytetem jest bowiem obrona społeczeństw i krajów. Padają często pytania, jak w dobie rozwijane morskiej energetyki wiatrowej, która ma mieć znaczny udział w miksach energetycznych, obronić infrastrukturę w przypadku potencjalnych konfliktów? Przypomnijmy, że ataki na infrastrukturę krytyczną nie muszą mieć już charakteru fizycznego – wraz z pojawieniem się życia wirtualnego pojawiły się cyberzagrożenia.

Region Morza Bałtyckiego – kluczowe znaczenie strategiczne dla Sojuszu

O kwestię dotyczącą wyzwań związanych z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej spytaliśmy NATO. W oficjalnym stanowisku dla BalticWind.EU NATO podkreśla, że Morze Bałtyckie graniczy z sześcioma państwami NATO oraz dwoma bliskimi partnerami i ma dla Sojuszu istotne znaczenie strategiczne.

“Rutynowo oceniamy trendy bezpieczeństwa w regionie, w tym ewentualne zagrożenia dla infrastruktury energetycznej. Na szczycie NATO w czerwcu szefowie państw i rządów sojuszniczych zgodzili się wzmocnić krajowe wysiłki na rzecz zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, w tym infrastruktury energetycznej. Ogólnie rzecz ujmując, morskie farmy wiatrowe przyczyniają się do zwiększenia sojuszniczego bezpieczeństwa energetycznego i różnorodności, a zatem mają rolę w naszym wspólnym bezpieczeństwie” – wyjaśnia NATO.

Sojusz dodaje również w rozmowie z BalticWind.eu, że “na Morzu Bałtyckim lokalizacja turbin wiatrowych jest rutynowo uwzględniana w nawigacji podczas działań morskich NATO”.