W poniedziałek 2 maja operatorzy systemów przesyłowych, dostawcy technologii i branża energetyki wiatrowej spotkali się, aby oficjalnie rozpocząć projekt READY4DC. READY4DC stworzy społeczność ekspertów, którzy opracują zalecenia dotyczące planowania i budowy interoperacyjnej i rozszerzalnej sieci prądu stałego w Europie. Projekt jest wspierany przez program Unii Europejskiej “Horyzont Europa – badania naukowe i innowacje”.

Europa musi rozbudować i zoptymalizować swoją infrastrukturę sieciową. Obecnie inwestuje w swoje sieci elektroenergetyczne około 40 mld euro rocznie. Aby osiągnąć unijny cel Zielonego Ładu, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 roku, roczne inwestycje w sieć energetyczną muszą się podwoić już w 2025 roku. Komisja Europejska przewiduje, że inwestycje w sieci elektroenergetyczne będą stanowiły 18% wszystkich niezbędnych inwestycji potrzebnych do przekształcenia systemu energetycznego UE.

Sieci prądu stałego (DC) będą odgrywać ważną rolę w przyszłej infrastrukturze sieciowej Europy, zarówno morskiej, jak i lądowej. W sieciach prądu stałego wykorzystuje się układy energoelektroniczne, które radykalnie przekształcą sieć energetyczną, zwiększając jej wydajność i umożliwiając większą elastyczność. Oba aspekty – efektywność i elastyczność – staną się kluczowe w związku z postępującą elektryfikacją europejskiego systemu energetycznego i coraz większym udziałem odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym.

Szczególne znaczenie dla rozwoju interoperacyjnej i rozszerzalnej sieci przesyłowej morskiej energetyki wiatrowej będą miały wielopunktowe systemy wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC), integrujące wiele stacji przekształtnikowych pochodzących od różnych dostawców technologii (multi-vendor). Odegrają one zasadniczą rolę w przyłączeniu 450 GW morskiej energii wiatrowej w całej Europie do 2050 r.

Innowacje w sieciach prądu stałego wiążą się jednak z wyzwaniami w zakresie interoperacyjności. Interoperacyjność oznacza zdolność urządzeń w sieci elektroenergetycznej do wymiany informacji i ich wykorzystania. Od 2020 r. operatorzy systemów przesyłowych (OSP), dostawcy technologii HVDC i branża wiatrowa łączą siły w celu opracowania mapy drogowej dotyczącej sposobów rozwiązywania problemów technicznych związanych z rozwojem, dostawą i wdrażaniem wielopunktowych systemów HVDC należących do wielu dostawców.

Dzięki projektowi READY4DC te trzy sektory rozpoczynają nowy etap współpracy. Projekt jest wspierany przez program Unii Europejskiej “Horyzont Europa – badania i innowacje” i koordynowany przez RWTH Aachen. W ramach projektu powstanie społeczność ekspertów, która oceni najważniejsze techniczne i prawne aspekty budowy interoperacyjnej sieci prądu stałego wielu dostawców w Europie. Projekt READY4DC będzie trwał 18 miesięcy.

Źródło: WindEurope