Zespół projektowy Ostwind 2 zamyka rok kolejnym ważnym kamieniem milowym: drugi z łącznie trzech morskich systemów kablowych został pomyślnie ułożony w dnie morskim. Dzięki temu przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltic Eagle jest o kolejny krok bliżej. Trzeci i ostatni kabel ma zostać zainstalowany w 2022 roku. Układanie pierwszej sieci kablowej zakończyło się już we wrześniu. W ten sposób powstaje połączenie z farmą wiatrową Arcadis Ost 1.

“Dotrzymaliśmy słowa” – stwierdza dr Henrich Quick, szef działu Offshore w firmie 50Hertz. “W 2016 roku obiecaliśmy, że w ciągu pięciu lat zainstalujemy dwa systemy kablowe. Osiągnęliśmy ten ambitny cel po części dzięki dobrej i pełnej zaufania współpracy z partnerami i dostawcami.”

Przed rozpoczęciem prac związanych z instalacją kabli przeprowadzane są badania struktury dna morskiego oraz głębokości wody, a następnie ich analiza. W zależności od rodzaju dna morskiego i głębokości wody, stosowane są różne techniki instalacji. Ponadto kable morskie są urządzeniami o dużym stopniu skomplikowania; specjalne warstwy izolacyjne ciasno owinięte wokół trzech faz rdzenia kabla wykonanych z miedzi oraz osłony mechaniczne wykonane z metalu skutkują dużą masą. Metr kabla podmorskiego waży około 120 kilogramów. To sprawia, że transport z zakładu produkcyjnego do miejsca instalacji na morzu jest wymagający pod względem logistycznym. Dlatego też system kablowy o długości 90 kilometrów nie może być ułożony w jednym ciągłym odcinku, lecz jest podzielony na kilka odcinków kablowych. Poszczególne odcinki mają długość od 13 do 37 kilometrów i są połączone podmorskimi złączami kablowymi. Układanie jednego odcinka kabla trwa około dwóch do czterech tygodni, w zależności od wielu czynników, takich jak warunki pogodowe i stan morza.

“To pokazuje, że dużo uwagi poświęcamy odpowiedniemu zaplanowaniu logistyki i realizacji technicznej z wyprzedzeniem, tak abyśmy mogli dotrzymać naszych harmonogramów” – podkreśla na zakończenie dr Quick.

Ostwind 2 to projekt podłączenia farm wiatrowych Arcadis Ost 1 i Baltic Eagle na Morzu Bałtyckim do niemieckiej sieci najwyższych napięć. Do przesyłu energii z obu farm wiatrowych firma 50Hertz planuje budowę trzech podmorskich systemów kablowych, które będą przesyłać łącznie 750 megawatów (MW) mocy.

Źródło: 50Hertz