Na początku kwietnia rząd Niemiec przyjął tzw. Pakiet Wielkanocny na wniosek wicekanclerza i federalnego ministra gospodarki i ochrony klimatu Roberta Habecka. Jest to największa od dziesięcioleci zmiana przepisów dotyczących polityki energetycznej tego kraju. Według założenia Pakiet Wielkanocny kompleksowo zmieni szereg regulacji w celu przyspieszenia rozwoju OZE, w tym morskiej energetyki wiatrowej.

– Pakiet Wielkanocny jest akceleratorem rozwoju OZE. W ciągu niespełna dekady niemal podwoimy udział energii odnawialnej w zużyciu energii elektrycznej brutto. Trzykrotnie zwiększamy tempo rozwoju odnawialnych źródeł energii – na wodzie, na lądzie i na dachach. W przyszłości energia odnawialna będzie leżeć w interesie publicznym i służyć bezpieczeństwu publicznemu. Ma to kluczowe znaczenie dla zwiększenia tempa. Ogólnie rzecz biorąc, dzięki Pakietowi Wielkanocnemu stwarzamy warunki do zapewnienia Niemcom bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej. Jednocześnie kładzie on podwaliny pod to, by Niemcy stały się neutralne dla klimatu – wyjaśnia Habeck.

Prace nad pakietem przyspieszyły w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Z jednej strony, kryzys klimatyczny zbliża się wielkimi krokami. Z drugiej strony, inwazja Rosji pokazuje, jak ważne jest odchodzenie od paliw kopalnych i konsekwentne dążenie do rozwoju OZE – przekonuje minister.

Przyjęty przez Radę Federalną Pakiet Wielkanocny zostanie teraz przekazany do niemieckiego Bundestagu, gdzie w kolejnym etapie wejdzie w parlamentarną procedurę legislacyjną. Na ponad 500 stronach zawarte są zmiany w poszczególnych ustawach:

– ustawa o odnawialnych źródłach energii (EEG),
– ustawa o energii wiatrowej na morzu (WindSeeG),
– ustawy o przemyśle energetycznym (EnWG),
– ustawa o federalnym planie wymagań (BBPlG),
– ustawa o przyspieszeniu rozbudowy sieci przesyłowej (NABEG)
– innych ustawy i rozporządzenia z zakresu prawa energetycznego.

U podstaw pakietu leży zasada, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii leży w nadrzędnym interesie publicznym i służy bezpieczeństwu publicznemu. Ekspansja energii odnawialnej na lądzie i na morzu osiągnie zupełnie nowy poziom. Do 2030 r. co najmniej 80 proc. zużywanej w Niemczech energii elektrycznej brutto ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. W 2030 roku moc zainstalowana lądowych farm wiatrowych ma wynieść 115 GW, morskich – 30 GW, a łączna moc paneli fotowoltaicznych – 215 GW.

Podjęte zostaną szeroko zakrojone działania mające na celu przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Na przykład udostępnione zostaną nowe obszary dla rozwoju fotowoltaiki, zwiększy się udział gmin w rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie i fotowoltaiki, intensywniej będą rozwijane obszary o słabym wietrze oraz poprawią się warunki ramowe dla rozwoju dachowych systemów fotowoltaicznych.

W przyszłości rozwój morskiej energetyki wiatrowej ma się opierać na dwóch równorzędnych filarach. Oprócz przetargów na obszary, które zostały już wstępnie przebadane, w przyszłości będą również ogłaszane aukcje na obszary, które nie zostały jeszcze wstępnie przebadane.

Źródło: BMWI