Rumia Invest Park – jest inicjatorem powołania Pomorskiej Platformy Offshore oraz liderem projektu Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej.

PCK MEO jest jednym ze strategicznych przedsięwzięć Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego oraz w strategii Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Główne cele powstania Centrum Kompetencji:

  • ograniczenie luki kompetencyjnej na regionalnym rynku pracy, która stanowi barierę w szybkim rozwoju morskiej energetyki odnawialnej w województwie pomorskim,
  • edukacja i popularyzacja wiedzy na temat offshore, zielonej energetyki w tym technologii wodorowych,
  • współpraca z różnymi grupami interesariuszy (edukacja, nauka, biznes) poprzez konsolidację inicjatyw regionalnych na rzecz edukacji i rozwoju kwalifikacji.

Wśród zrealizowanych zadań są:

  • opracowanie analizy stanu szkolnictwa zawodowego w 8 powiatach woj. pomorskiego pod kątem przygotowania szkół dla sektora morskiej energetyki wiatrowej,
  • organizacja I i II edycji edukacyjnych targów kariery EDU OFFSHORE WIND. Łącznie obie edycje odwiedziło ponad 16.000 uczniów, studentów, gości i wystawców. Zostały one poprzedzone programem edukacyjnym dla szkół, ponad-podstawowych oraz uczelni w woj. pomorskim
  • przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w 8 szkołach podstawowych w Rumi na temat MEW i rozwoju kompetencji w tym sektorze, w których uczestniczyło ok. 650 uczniów,
  • prezentacja koncepcji i zrealizowanych projektów przez PCK MEO w czasie Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju 2023 (European Sustainable Energy Week 2023) w Brukseli,
  • opracowanie koncepcji programu edukacyjnego dla szkół woj. pomorskiego ‘Energia wiatru-Energia wolności’ dofinasowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja programu w okresie styczeń-marzec 2024 w 15 szkołach: w Rumi, Słupsku, Lęborku i Ustce.

www.offshore-pomerania.com

www.rumiainvest.pl