Ignitis Renewables rozwija pierwszą morską farmę wiatrową w krajach bałtyckich. Będzie nosić nazwę Curonian Nord. Projekt ten jest szczególnie ważny dla litewskiego sektora energetycznego i został nazwany na cześć Kurów, plemienia zamieszkującego niegdyś wybrzeża Morza Bałtyckiego. Nazwa jest również związana z jednym z najpiękniejszych i najbardziej wyjątkowych miejsc na Litwie i w regionie – Mierzeją Kurońską.

“Rozwój morskich technologii wiatrowych ma strategiczne znaczenie w globalnym dążeniu do transformacji energetycznej. Na Litwie technologie te mają ogromny potencjał. Projekt Curonian Nord znacząco przyczyni się do zielonej przyszłości litewskiego sektora energetycznego. Przyczyni się również do realizacji naszego celu, jakim jest stworzenie w 100% ekologicznego i bezpiecznego ekosystemu energetycznego dla obecnych i przyszłych pokoleń”, powiedział Darius Maikštėnas, CEO Ignitis Group.

Według niego pomyślna realizacja projektu offshore u wybrzeży Litwy ma fundamentalne znaczenie dla niezależności energetycznej kraju. Dzięki temu projektowi znaczny wzrost lokalnej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyeliminuje zależność od importu energii elektrycznej, będzie promować przejście regionu do zrównoważonego centrum zielonej energii i przyczyni się do realizacji planów przekształcenia krajów bałtyckich w eksporterów energii do Europy Środkowej i Zachodniej.

Projekt pobudzi gospodarkę regionu przybrzeżnego i całego kraju oraz wesprze lokalne społeczności

Według Anne-Marie Roikjær, dyrektor projektu, jako pionierzy w krajach bałtyckich, Ignitis stworzy centrum kompetencji w zakresie morskiej energetyki wiatrowej w regionie. “Znaczące inwestycje związane z projektem i nowe miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji będą promować gospodarkę regionu przybrzeżnego i całego kraju”, mówi A. Roikjær.

Według niej, Litwa zobaczy prawdopodobnie napływ nowych firm dostarczających towary i świadczących usługi dla projektu, co z kolei stworzy jeszcze więcej miejsc pracy i otworzy więcej możliwości dla przedsiębiorstw. Region przybrzeżny ma wszystko, czego potrzeba do założenia centrum badań nad energią odnawialną, przyciągnięcia partnerów z uniwersytetów i instytutów badawczo-rozwojowych.

Informacje o Curonian Nord

Szacuje się, że farma wiatrowa Curonian Nord o mocy 700 megawatów (MW), zlokalizowana na Morzu Bałtyckim, będzie generować około 3 terawatogodzin (TWh) zielonej energii elektrycznej rocznie, co pokryłoby około jednej czwartej obecnego zapotrzebowania Litwy na energię elektryczną.

Obszar morski wyznaczony dla morskiej farmy wiatrowej wynosi około 120 kilometrów kwadratowych. Znajduje się co najmniej 37 km od brzegu i około 50 km od portu w Kłajpedzie. Powstanie do 55 turbin wiatrowych o maksymalnej wysokości do 350 metrów. Parametry te będą zależeć od wyników badań, oceny oddziaływania na środowisko, przyjętych technologii i innych warunków.

W oparciu o obecnie dostępne informacje, moc i lokalizacja farmy wiatrowej, jej odległość od brzegu, a także głębokość morza są odpowiednie do rozwoju mocy na morzu i odpowiadają zakresowi i warunkom innych projektów morskich farm wiatrowych w Europie.

Projekt jest prowadzony przez Ignitis Renewables wraz z partnerem Ocean Winds.

Źródło: Ignitis Renewables