8 grudnia odbędzie się spotkanie grupy roboczej ds. energii i klimatu Komisji Morza Bałtyckiego CPMR. Temat spotkania są szanse płynące z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w regionie Bałtyku. Podczas spotkania będzie reprezentował nas Paweł Wróbel, dyrektor zarządzający BalticWind.EU, który opowie o planach Unii Europejskiej względem morskiej energetyki wiatrowej oraz konsekwencji z tego wynikających.

W ramach posiedzenia grupy roboczej zostaną omówione plany rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej z naciskiem na Morze Bałtyckie. Zaproszeni goście przedstawią plany rozwoju energetyki wiatrowej w kontekście przyjętej w 2020 roku przez UE strategii rozwoju energetyki morskiej, publikacji propozycji pakietu Fit-for-55, oraz przyjętego nowego programu prac w ramach BEMIP.

Przypomnijmy, że europejska strategia rozwoju offshore wind zakłada zwiększenie mocy w morskich farm wiatrowych do co najmniej 60 GW do 2030 roku i do 300 GW do 2050 roku. Według szacunków potencjał ten jest znacznie większy i może wynieść nawet 450 GW (Wind Europe). Kluczową rolę w osiągnięciu tych celów odegra także Morze Bałtyckie. Kraje regionu Morza Bałtyckiego już wielu lat rozwijają morskie farmy wiatrowe na wodach europejskich. Niekwestionowanym liderem są Duńczycy, którzy jako pierwsi w Europie zainstalowali farmę Vindeby w 1991 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło, a na przestrzeli ostatnich lat widoczny jest dynamiczny rozwój tego sektora w Europie.

Eksperci BalticWind.Eu wielokrotnie podkreślają podczas spotkań z decydentami i branżą, że rozwój morskiej energetyki wiatrowej będzie wymagał ścisłej współpracy krajów w zakresie rozwoju infrastruktury wiatrowej oraz przesyłowej. Spotkanie grupy roboczej ds. energii i klimatu Komisji Morza Bałtyckiego CPMR będzie idealną okazją do przeanalizowania perspektyw współpracy w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

Komisja Morza Bałtyckiego CPMR jest międzynarodową, niezależną organizacją władz regionalnych na szczeblu niższym niż krajowy w regionie Morza Bałtyckiego. Powstała w 1996 roku organizacja kładzie duży nacisk na pracę terytorialną, a każdy region członkowski jest reprezentowany przez czołowych polityków pochodzących z wyboru. Jak czytamy na stronie organizacji, Komisja Morza Bałtyckiego jest jedną z 6 komisji geograficznych wchodzących w skład Konferencji Regionów Peryferyjnych i Morskich (CPMR). Członkowie Komisji Morza Bałtyckiego są również członkami CPMR. Zarówno CPMR, jak i Komisja Morza Bałtyckiego regularnie współpracują z instytucjami europejskimi, państwami członkowskimi oraz innymi kluczowymi podmiotami w ramach strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

Główne celem organizacji jest wzmocnienie spójności terytorialnej. Komisja Morza Bałtyckiego stała się forum współpracy ukierunkowanej na realizację polityki oraz platformą współpracy władz regionalnych w regionie Morza Bałtyckiego.