W środę 13 grudnia 2023 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie rewizji projektu unijnego rynku energii elektrycznej. Porozumienie jest dobrym kompromisem, który pomoże przywrócić zaufanie inwestorów w odnawialne źródła energii. Co najważniejsze, unika się w nim trwałego wpisania limitów przychodów inframarginalnych w projekt unijnego rynku energii elektrycznej.

Europa potrzebuje więcej odnawialnych źródeł energii tak szybko, jak to możliwe. Komisja Europejska chce, aby do 2030 r. energia wiatrowa wzrosła do 420 GW, z nieco ponad 200 GW obecnie.

W okresie wysokich cen energii elektrycznej w 2022 r. Unia Europejska zezwoliła rządom krajowym na zastosowanie środków nadzwyczajnych, które poważnie podważyły pewność inwestycji. Wczorajsze porozumienie w sprawie rewizji projektu rynku energii elektrycznej zabezpiecza integralność unijnego rynku energii elektrycznej i pozwala uniknąć trwałych i nieskoordynowanych interwencji na rynku energii. Limity przychodów z wytwarzania energii elektrycznej na poziomie inframarginalnym nie staną się stałym elementem unijnego rynku energii elektrycznej.

“Krajowe limity przychodów z energii wiatrowej i innych odnawialnych źródeł energii były wyraźną porażką polityki. Doprowadziły one do fragmentacji europejskiego rynku i podważyły zaufanie inwestorów właśnie wtedy, gdy potrzebowaliśmy znacznie zwiększyć inwestycje w odnawialne źródła energii. To bardzo dobrze, że UE znosi te limity przychodów”, mówi Pierre Tardieu, Chief Policy Officer w WindEurope.

Unijne zasady projektowania rynku energii elektrycznej zabezpieczają wszystkie drogi dostępu do rynku dla odnawialnych źródeł energii. Korporacyjne umowy zakupu energii (PPA), rządowe kontrakty różnicowe (CfD) i w pełni handlowa ścieżka. Posiadanie wszystkich tych dróg wejścia na rynek i umożliwienie ich łączenia, np. łączenie kontraktów CfD i umów PPA, ma kluczowe znaczenie dla opłacalnego zwiększania skali energii wiatrowej.

Umowa dopuszcza również zasadę rekompensaty, która umożliwi deweloperom morskich farm wiatrowych podejmowanie ostatecznych decyzji inwestycyjnych w przypadku hybrydowych morskich farm wiatrowych. Te hybrydowe farmy wiatrowe – z połączeniami sieciowymi do dwóch lub więcej krajów – to dobra rzecz. Oszczędzają miejsce i pieniądze poprzez łączenie zasobów wytwórczych i przesyłowych. Poprawiają przepływ energii między krajami i zmniejszają wpływ rozwoju sieci morskich na środowisko.

Nie ma transformacji energetycznej bez przesyłu. Umowa wspiera bardzo potrzebną rozbudowę i optymalizację europejskich sieci elektroenergetycznych. Obejmuje to dobre przepisy dotyczące taryf sieciowych, przewidywanych inwestycji w sieć i elastycznych umów przyłączeniowych oraz elastyczności niekopalnej. Razem pomogą one przyspieszyć podłączanie nowych farm wiatrowych, co jest obecnie ogromnym problemem w wielu krajach. Dobre przepisy w projekcie rynku energii elektrycznej będą musiały być poparte szybkim wdrożeniem doskonałych przepisów w ramach Planu działania UE w zakresie sieci.

Przed wejściem w życie wczorajsze porozumienie musi teraz zostać formalnie przyjęte przez Radę i Parlament. Rada uczyni to 19 grudnia, a Parlament na początku 2024 roku.

Źródło: WindEurope