Zdecydowana większość w duńskim Parlamencie zgodziła się na przyjęcie nowej, krajowej strategii Power-to-X. Na inwestycje w zielony wodór i inne paliwa zostaną przeznaczone środki w wysokości 1,25 mld DKK. Kluczową rolę odegra energetyka wiatrowa, w tym offshore wind.

Porozumienie zostało osiągnięte pomiędzy wszystkimi partiami politycznymi w cieniu poważnej sytuacji w Europie i na Ukrainie, gdzie niezależność energetyczna i przyspieszenie rozwoju alternatywnych rozwiązań ekologicznych stały się bardziej kluczowe niż kiedykolwiek.

Duńska strategia zakłada rozwój produkcji i wykorzystania zielonego wodoru w trudnych do transformacji sektorach, takich jak żegluga i lotnictwo, ciężki transport drogowy i przemysł. Ze względu na duże zasoby wiatru oraz znaczną rozbudowę mocy morskich elektrowni wiatrowych w najbliższych latach, Dania ma dobre warunki do produkcji ekologicznego wodoru. Strategia ma na celu promowanie eksportu energii w postaci zielonego wodoru i e-paliw. Zgodnie z zapowiedzią, Dania zamierza zbudować do 2030 roku od 4- 6 GW mocy w elektrolizerach. To sprawi, że Dania znajdzie się wśród europejskich liderów.

Porozumienie obejmuje program dotacji o wartości 1,25 mld DDK w formie rządowego przetargu na produkcję wodoru, lepsze warunki ramowe dla producentów oraz opiera się na szeregu środków wsparcia dla przedsiębiorstw i puli środków. Oznacza to, że rząd uznał za priorytetowe przeznaczenie co najmniej 3 mld DKK na PtX od 2019 roku.

– Nowa umowa wzmacnia klimat, środowisko biznesowe i bezpieczeństwo dostaw zielonej energii. Jestem bardzo zadowolony z tego szerokiego porozumienia politycznego, które podnosi ambicje na nowy poziom, na którym Dania może odgrywać rolę na arenie międzynarodowej. Europa intensywnie poszukuje alternatyw dla paliw kopalnych, dlatego musimy działać szybko – mówił duński minister ds. klimatu, energii i usług komunalnych, Dan Jørgensen.

Porozumienia i strategia zakłada kilka kluczowych elementów:

– Przetarg na łączną kwotę 1,25 mld DKK, która ma być przyznana w formie pomocy operacyjnej na okres 10 lat

– Ułatwienie prowadzenia linii energetycznych bezpośrednio z farm wiatrowych i słonecznych do zakładów PtX

– Możliwość stosowania niższych taryf dla dużych odbiorców energii elektrycznej, takich jak producenci PtX

– 57 milionów DDK w latach 2022-2026 zostanie przeznaczonych na grupę zadaniową PtX, która między innymi będzie dostarczać wytyczne dla twórców projektów i władz krajowych

– Podjęcie pierwszego kroku w kierunku stworzenia duńskiej infrastruktury wodorowej oraz promowanie eksport zielonego wodoru np. do Niemiec.

W związku ze strategią, rząd Danii ogłosi nowy plan rozwoju produkcji OZE zarówno na lądzie, jak i na morzu. Oczekuje się, że cel nowej strategii przełoży się na redukcję emisji CO2 o 2,5-4,0 mln ton.