Łotewski operator systemu elektroenergetycznego AS Augstsprieguma tīkls (AST) poinformował, że w tym roku powstanie Regionalne Centrum Koordynacyjne dla regionu bałtyckiego. W tym celu zostanie powołana specjalna spółka – Baltic RCC.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, wszyscy operatorzy systemów przesyłowych w regionie operacyjnym wspólnie ustanowią Regionalne Centrum Koordynacyjne (RCC) do dnia 1 lipca 2022 roku.

Na region operacyjny systemu bałtyckiego składa się z łotewski operator systemu przesyłowego (OSP) Augstsprieguma tīkls AS (AST), litewski operator  LITGRID AB oraz estoński –  Elering AS. Główne funkcje Centrum Koordynacji (RCC) to zapewnienie wspólnego podejścia operatorów do metodologii obliczania zdolności regionalnych, monitorowania, rozwoju nowych sieci oraz rozwoju instrumentów wsparcia.

Obecnie wszyscy bałtyccy operatorzy systemów przesyłowych podejmują niezbędne działania zgodnie z wymogami krajowych przepisów w celu powołania RCC do 1 lipca 2022 roku oraz pomyślnego rozpoczęcia realizacji jego funkcji.

Podejmowane są niezbędne kroki w celu uzyskania zgody rządów na nabycie udziałów w celu utworzenia przez AST wraz z LITGRID AB i Elering AS spółki dedykowanej – Baltic RCC.

Na łamach BalticWind.EU informowaliśmy także, że inne centrum koordynacyjne – Nordic RCC – będzie jednym z 6 regionalnych centrów w Europie, które będą wspierać krajowych operatorów systemów przesyłowych w optymalizacji pracy europejskiego systemu elektroenergetycznego zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i wykorzystania zdolności przesyłowych. W jego skład będą wchodzić operatorzy systemów – Statnett, Svenska Kraftnät i Fingrid.