W estońskim Rejestrze Zamówień Publicznym pojawiło się ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczącym budowy estońsko-łotewskiej morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Przetarg dotyczy zrealizowania studium wykonalności ELWIND.

Projekt ELWIND jest estońsko-łotewską koncepcją wspólnego hybrydowego projektu morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Całkowita moc planowanej morskiej farmy wiatrowej wynosi 700 – 1000 MW, która dostarczy ponad 3 TWh energii rocznie. Morska instalacja wiatrowa powstanie zostanie uruchomiona do 2030 roku.

W ramach przetargu zostanie wyłoniona firma, która przeprowadzi ocenę i modelowanie wstępnie wybranych terenów rozwoju morskich parków wiatrowych oraz przedstawi propozycję najlepszej lokalizacji dla farmy wiatrowej. Celem studium jest ocena wybranych lokalizacji rozwoju morskich parków wiatrowych (4 lokalizacje, każda ok. 200km2, przy założeniu gęstości mocy 5-8MW/km2) na Morzu Bałtyckim w obrębie estońskich i łotewskich wód terytorialnych i wyłącznych stref ekonomicznych, w oparciu o ocenę uzgodnionych kryteriów. Wymagane jest także przedstawienie rekomendacji dotyczących określenia najbardziej zrównoważonych i możliwych do realizacji lokalizacji produkcji morskiej energii wiatrowej (2 obszary, 1 w Estonii i 1 na Łotwie) dla wspólnego projektu ELWIND. Termin składania ofert upływa 6 sierpnia o godz. 10:00.

Obszary rozwoju morskich parków wiatrowych w Estonii i na Łotwie. Źródło: MSP of Estonia, Hendrikson&Ko/Estonian Riigihangete register

Jak donosił BalticWind.Eu, Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Komunikacji Estonii oraz Ministerstwo Gospodarki Łotwy podpisały Memorandum of Understanding (MoU) dla wspólnego estońsko-łotewskiego projektu pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii. Projekt morskiej energetyki wiatrowej wnosi znaczący wkład zarówno w wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i bezpieczeństwem energetycznym, jak i w zrównoważony wzrost i sprawiedliwe przejście do gospodarki niskoemisyjnej. Morskie planowanie przestrzenne prowadzone przez oba kraje objęło potencjalne obszary rozwoju morskich parków wiatrowych na wodach Estonii i Łotwy.