Prezydenci krajów bałtyckich tj. Litwy, Łotwy i Estonii, spotkali się 15 listopada w Wilnie i podpisali Deklarację “Bałtycka Droga do Neutralności Klimatycznej”. Dokument przewiduje wspólne działania i współpracę państw bałtyckich w wielu obszarach na rzecz klimatu. Wśród nich jest rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim.

Przedstawiciele trzech krajów sygnowali deklarację w celu przejścia na gospodarkę neutralną klimatycznie i realizacji zobowiązań podjętych na szczycie COP26 w Glasgow.

– Walka ze zmianami klimatu, dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój to warunki dobrobytu regionu bałtyckiego. Mam nadzieję, że ta deklaracja będzie pozytywnym impulsem dla zielonej transformacji w naszych krajach. Musimy przejść od słów do czynów – powiedział Gitanas Nausėda, prezydent Litwy.

W Deklaracji wskazano, że zrównoważony rozwój i powstrzymywanie zmian klimatu ma ogromne znaczenie w kontekście ochrony Morza Bałtyckiego. Mając na uwadze unikalne cechy środowiska każdego z krajów, zalecenia naukowców, ambitne cele UE i COP26, prezydenci krajów bałtyckich zobowiązali się do wzmocnienia współpracy w celu przeciwdziałania zmianom klimatu.

Wzywają także obywateli krajów bałtyckich, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i rządy do pracy na rzecz neutralności klimatycznej w krajach bałtyckich, przy jednoczesnym zarządzaniu społecznymi i gospodarczymi konsekwencjami transformacji i wzmocnieniu konkurencyjności regionu.

Wśród założeń deklaracji znalazło się także wezwanie przemysłu do inwestowania w badania, rozwój i innowacje, a rządy krajów bałtyckich do wspierania tych wysiłków, aby gospodarki krajów bałtyckich były w czołówce zmian. Prezydenci zobowiązali się do wspierania bałtyckich pionierów, innowatorów i eksporterów technologii i usług neutralnych dla klimatu.

Prezydenci wezwali rządy krajów bałtyckich do wdrożenia Rail Baltica w takim terminie, aby kraje bałtyckie mogły w pełni wykorzystać zalety projektu i skorzystać z neutralnych dla klimatu rozwiązań transportowych i logistycznych.

Transgraniczne projekty energetyczne oraz morska energetyka wiatrowa

W ramach deklaracji prezydenci zobowiązali się do ściślejszej współpracy przy rozwijaniu inicjatywy Three Seas w celu realizacji transgranicznych projektów w zakresie energii, transportu i infrastruktury cyfrowej, które będą neutralne dla klimatu, oraz w celu promowania niezawodnej i bezpiecznej cyfrowej i ekologicznej łączności w całym regionie.

Przewidziano także skoncentrowanie wysiłków na zrównoważonym rozwoju przemysłu morskiego oraz projektów energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim w celu znacznego zwiększenia udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i utorowania drogi do dekarbonizacji gospodarki regionalnej.