Przy Uniwersytecie Morskim w Gdyni powstało Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej. W marcu w Polsce rozpoczną się przełomowe studia menedżerskie dla pracowników sektora morskiej energetyki wiatrowej. Polska uczelnia realizuje je we współpracy z Hochschule Bremerhaven i Business Academy SouthWest – liderami programów menedżerskich i specjalistycznych dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Prof. dr Wolfgang Lukas z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bremerhaven odpowiada na nasze pytania dotyczące studiów i kształcenia w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

Pierwsza edycja Executive MBA w Polsce dla sektora morskiej energetyki wiatrowej rozpocznie się 25 marca 2022 r. Program jest przeznaczony dla kandydatów z doświadczeniem w przemyśle offshore i firmach sektora energetycznego offshore, jak również dla osób z doświadczeniem w innych branżach. Studia te mają na celu wykształcenie liderów wśród pracowników sektora morskiej energetyki wiatrowej. Szczegółowe informacje o badaniach znajdują się TUTAJ.

-Razem z Business Academy SouthWest (BASW) w Esbjerg w Danii opracowaliśmy Offshore Wind Energy MBA jako wspólny program studiów od 2016 roku. Uzyskaliśmy akredytację w 2021 roku i zaoferowaliśmy pierwsze moduły w regionie Morza Północnego od 2018 roku. Z tego programu, który składa się z 9 modułów + praca magisterska, wnosimy 4 moduły do Executive Offshore Wind Energy MBA oferowanego przez Centrum Offshore Wind Energy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, który jest uczelnią partnerską Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bremerhaven od 1978 roku – wyjaśnia prof. Lukas.

“Jak już wspomniałem, wnosimy 4 moduły z naszego MBA Offshore Wind Energy. Dzielimy się doświadczeniami i wymieniamy informacjami, tworząc w ten sposób synergię. Wzajemnie promujemy swoje programy na rynkach regionalnych, czyli w regionie Morza Północnego w przypadku naszego programu i w regionie Morza Bałtyckiego w przypadku programu GMU. Ponadto, przedstawiciele UASB i BASW mają zaszczyt zasiadać w Radzie Nadzorczej Executive Offshore Wind Energy MBA przy GMU. Ponieważ dopiero rozpoczęliśmy te wspólne działania, widzę duży potencjał dalszej współpracy – mówi.

Niemieckie firmy i instytucje należą do liderów sektora morskiej energetyki wiatrowej. Jakie są kluczowe czynniki decydujące o sukcesie w rozwoju specjalistów ds. zarządzania morskimi farmami wiatrowymi? Prof. Lukas wyjaśnia, że przede wszystkim warto przyjrzeć się historycznemu rozwojowi branży morskiej energetyki wiatrowej.

“Charakteryzował się ona i nadal się charakteryzuje niezwykłymi wyzwaniami technicznymi, które pojawiają się w przypadku systemów wiatrowych na pełnym morzu. Do tego dochodzi oczywiście podłączenie do sieci, a także technologia i usługi w całym łańcuchu wartości, zarówno w zakresie instalacji farm wiatrowych, jak i eksploatacji oraz konserwacji. Morska energetyka wiatrowa osiągnęła obecnie wymiar wielkoprzemysłowy, nie tylko pod względem wielkości turbin, ale także całych farm wiatrowych. Ze względu na ogromny wzrost wydajności, koszty energii elektrycznej przyjaznej dla klimatu stały się bardzo konkurencyjne. W związku z tym, oprócz nadzwyczajnych umiejętności technicznych, które nadal są niezbędne, na pierwszy plan coraz częściej wysuwają się umiejętności w zakresie administracji i zarządzania przedsiębiorstwem. Studia MBA w zakresie morskiej energetyki wiatrowej są ukierunkowane na takie właśnie umiejętności zarządzania”.

Dodaje, że Dania, Wielka Brytania i Niemcy były z pewnością liderami w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W międzyczasie w branży morskiej energetyki wiatrowej nastąpił proces globalizacji na szeroką skalę. Wiele krajów, w tym Polska, rozpoczyna produkcję energii z wykorzystaniem morskiej energetyki wiatrowej.

“Jeśli przyjrzymy się całemu łańcuchowi wartości, zauważymy wysoki udział towarów importowanych, na przykład turbin, lub bardzo wysoki udział usług lokalnych, na przykład rozbudowy sieci. Stosunek usług importowanych do lokalnych jest bardzo różny w przypadku różnych technologii w całym łańcuchu wartości. W związku z tym zaangażowane są zarówno firmy międzynarodowe, jak i lokalne. Podczas gdy firmy międzynarodowe zazwyczaj korzystają z własnego personelu, tzw. ekspatriantów, do zadań specjalnych, a także do zadań pionierskich, przynajmniej w początkowej fazie, są one również zależne od wykwalifikowanego personelu lokalnego, aby móc realizować współpracę między firmami międzynarodowymi i lokalnymi. Jest to typowe dla morskiej energetyki wiatrowej”.

Także w tym przypadku istnieje zapotrzebowanie z jednej strony na umiejętności techniczne, a z drugiej na umiejętności zarządzania. Ponadto, aby współpraca była udana, trzeba znać i umieć spełnić wymagania kompetencyjne partnera współpracy – dodaje prof. Wolfgang Lukas.