Transgraniczny projekt morskiej energetyki wiatrowej ELWIND Łotwa-Estonia otrzymał zgodę na współfinansowanie w wysokości 18,7 mln EUR od Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska CINEA.

Finansowanie badań niezbędnych do opracowania projektu zostało przyznane w ramach programu finansowania Unii Europejskiej “Łącząc Europę”. Dofinansowanie umożliwi przeprowadzenie wysokiej jakości badań w celu określenia wpływu na środowisko łotewsko-estońskich lokalizacji morskiej farmy wiatrowej ELWIND oraz zaplanowania transgranicznych połączeń sieci przesyłowej i połączeń między farmą wiatrową a lądowymi liniami przesyłowymi.

Przyznane dofinansowanie pokryje połowę całkowitych szacowanych kosztów. Łotewska część badawcza projektu ELWIND będzie miała miejsce w obszarze badawczym morskich parków wiatrowych, zlokalizowanym pomiędzy miejscowościami Pāvilosta i Užava.

Laura Štrovalde, zastępca dyrektora ds. inwestycji i energii w Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju (LIAA), mówi, że finansowanie CINEA jest kamieniem milowym dla wspólnego łotewsko-estońskiego projektu morskiej farmy wiatrowej ELWIND. “Ścisła współpraca z estońskimi kolegami i UE znacząco przyczyni się do dalszego rozwoju projektu ELWIND. Jednocześnie projekt ten posłuży jako pozytywny przykład wykorzystania energii odnawialnej na Morzu Bałtyckim”powiedział L. Štrovalde, podkreślając, że rozwój takich projektów ustabilizuje ceny energii elektrycznej w regionie do około 40 EUR za MWh, co zapewni dodatkowe korzyści w przyciąganiu nowych inwestycji.

Kolejnym krokiem w projekcie ELWIND jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko na obszarach łotewsko-estońskiej morskiej farmy wiatrowej ELWIND.W ramach oceny oddziaływania na środowisko przeanalizowany zostanie wpływ parku wiatrowego na szlaki migracji ptaków, tarliska ryb i ssaków, a także na szlaki żeglugowe. Przeprowadzone zostaną również badania techniczne w celu przeanalizowania charakterystyki dna, głębokości wody, pomiarów wiatru i fal oraz zaprojektowania optymalnej lokalizacji parku wiatrowego i infrastruktury przesyłu energii elektrycznej. Wykorzystując wyniki tych badań, ELWIND ma na celu zidentyfikowanie i złagodzenie wpływu na środowisko oraz uzyskanie wszystkich danych technicznych w celu zapewnienia odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju projektu. Badania mają rozpocząć się w tym roku i potrwać do 2026 roku.

Na sierpień tego roku zaplanowano już konsultacje społeczne. Wcześniej zorganizowane zostaną seminaria informacyjne w miejscowościach Jūrkalne i Pāvilosta, aby zaangażować lokalnych mieszkańców i dostarczyć im więcej informacji na temat morskiej farmy wiatrowej ELWIND. Ten otwarty dialog ma na celu zebranie opinii i promowanie przejrzystości w trakcie rozwoju projektu.

Morska farma wiatrowa ELWIND będzie ważnym projektem dla regionu Morza Bałtyckiego o dużym wpływie gospodarczym i społecznym.
Budowa parku wiatrowego na obu obszarach Łotwy i Estonii zapewni moc elektryczną wynoszącą co najmniej 1000 megawatów, co znacznie wzmocni niezależność energetyczną Łotwy i regionu bałtyckiego.

Źródło:Inwestycje i Energia w Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju (LIAA)