Polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło, że prace zespołu ds. ustalania maksymalnej ceny za energię elektryczną z morskich farm wiatrowych zostaną przedłużone do 14 czerwca 2024 r. Powodem tej decyzji jest potrzeba przeprowadzenia dodatkowych analiz dotyczących aktualnych warunków na rynku energii elektrycznej.

“Na podstawie zarządzenia ministra klimatu i środowiska z 5 kwietnia 2024 r., dotyczącego powołania zespołu ds. maksymalnej ceny za energię elektryczną z morskich farm wiatrowych, przewodniczący zespołu, w porozumieniu z ministrem, podjął decyzję o przedłużeniu terminu prac do 14 czerwca 2024 r.” – poinformowano w komunikacie. Ministerstwo zaznaczyło, że z uwagi na specyfikę drugiej fazy systemu wsparcia oraz międzynarodowe otoczenie, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych analiz warunków panujących na rynku energii elektrycznej, aby zapewnić odpowiednio skalkulowaną cenę maksymalną, która będzie podstawą rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Na początku kwietnia minister klimatu i środowiska powołał zespół do opracowania rekomendacji maksymalnej ceny za energię wytwarzaną przez morskie farmy wiatrowe, które będą składane na aukcjach przez producentów. Pierwsza z tych aukcji odbędzie się w 2025 r., a kolejne w latach 2027, 2029 oraz 2031. W ramach pierwszej fazy wsparcia offshore’u, tzw. strike price w kontrakcie różnicowym wynosił 319,6 zł/MWh.

Zespół ma za zadanie wypracowanie rekomendacji dotyczących maksymalnej ceny za energię elektryczną wytwarzaną w morskiej farmie wiatrowej, wyrażonej w złotych za 1 MWh, jaka może być wskazana w ofertach składanych w aukcji przez producentów. Cena ta musi uwzględniać m.in. koszty operacyjne i inwestycyjne farm, a także warunki ekonomiczne ich funkcjonowania, jednocześnie nie obciążając nadmiernie odbiorców końcowych.

Ustalenie odpowiednio wysokiej kwoty wsparcia jest kluczowe dla opłacalności projektów offshore. Zbyt niska cena może spowodować, że część projektów nie zostanie zrealizowana. Problemy te nie dotyczą wyłącznie Polski – w zeszłym miesiącu na łamach BalticWind.EU informowaliśmy, że Litwa anulowała swój przetarg na farmę wiatrową z powodu słabego zainteresowania ze strony deweloperów. Litewska Krajowa Rada Regulacji Energetyki (VERT) przygotowała przetarg, który ogłoszono w styczniu i zamknięto 14 kwietnia. Przetarg wymagał udziału co najmniej dwóch oferentów, jednak zainteresowanie wykazała jedynie państwowa Grupa Ignitis, planująca budowę farmy wiatrowej o mocy 700 MW.

W odpowiedzi na to niepowodzenie, litewskie Ministerstwo Energetyki ogłosiło plany konsultacji z branżowymi interesariuszami w celu zbadania możliwości wznowienia procesu przetargowego i ustalenia nowej daty jego rozpoczęcia.

Źródło: Ministerstwa Klimatu & BalticWind.EU