Europejski rynek korporacyjnych umów zakupu energii (cPPA) z morskimi farmami wiatrowymi przeżywa znaczny wzrost, a znaczące kontrakty zostały podpisane przez dużych odbiorców energii, takich jak Google, Amazon, Mercedes Benz czy Umicore, w latach 2022 i 2023. Uznając ten ewoluujący rynek i ogromny potencjał umów cPPA w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, RE-Source Poland Hub, przy wsparciu BalticWind.EU, będzie gospodarzem prowokującej do myślenia debaty podczas dorocznej konferencji PSEW w Serocku, 22 czerwca.

Umowy zakupu energii (PPA) umożliwiają firmom bezpośredni zakup zielonej energii elektrycznej od producentów energii odnawialnej w ramach kontraktów długoterminowych. Według danych WindEurope.org, umowy PPA dotyczące morskiej energetyki wiatrowej zyskały znaczną popularność od 2018 roku i stają się coraz bardziej popularne wśród energochłonnych branż.

 

Na europejskim rynku umów PPA, napędzanym przewidywanym wzrostem wynikającym z reformy unijnego rynku energii elektrycznej opracowywanej przez Komisję Europejską, najwięcej umów PPA na morską energię wiatrową podpisały przemysł ciężki i sektor ICT. Reforma ta ma na celu zachęcenie do zawierania kontraktów długoterminowych, w szczególności w celu stymulowania rynku cPPA.

Godne uwagi przykłady cPPA z lat 2022 i 2023 obejmują głównych graczy w różnych branżach. Air Liquide, reprezentujący sektor przemysłu ciężkiego i chemicznego, podpisał umowę o mocy 115 MW z Vattenfall, aby zabezpieczyć część produkcji z morskiej farmy wiatrowej Hollandse Kust Zuid (1500 MW). Google zawarł umowę cPPA z ENGIE na 100 MW mocy z morskiej farmy wiatrowej Morray West (882 MW). Producent stali Salzgitter podpisał umowę z Iberdrolą na 114 MW z farmy wiatrowej Baltic Eagle (476 MW). Amazon zabezpieczył 1,1 TWh rocznie z Baltic Eagle (476 MW) i Windanker (300 MW) poprzez umowę z Iberdrola.
Mercedes Benz podpisał umowę z Iberdrolą na 140 MW z morskiej farmy wiatrowej Windanker (315 MW).

Jednym z głównych czynników dalszego rozwoju rynku cPPA w Unii Europejskiej będzie reforma przygotowywana przez Komisję Europejską. Reforma rynku energii elektrycznej w UE, przyjęta przez KE w marcu 2023 r., nakreśliła kilka celów mających ułatwić rozwój energii odnawialnej i umów cPPA, w tym zachęcanie do zawierania długoterminowych umów, ze szczególnym naciskiem na stymulowanie rynku cPPA, a także przyspieszenie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym morskiej energii wiatrowej, poprzez przyspieszenie realizacji projektów małej energetyki wodnej w wielu krajach i zapewnienie dostępu do rynku dla energii morskiej. Ponadto promowanie inwestycji w OZE poprzez ułatwianie dostępu do kontraktów długoterminowych, takich jak cPPA i kontrakty różnicowe (CfD). Wiąże się to z zapewnieniem, że firmy o dobrej kondycji finansowej, które napotykają bariery wejścia na rynek PPA, mają dostęp do instrumentów, które łagodzą ryzyko finansowe związane z niewywiązywaniem się przez nabywcę z długoterminowych zobowiązań płatniczych wynikających z PPA. Instrumenty te mogą mieć formę rynkowych systemów gwarancyjnych lub wsparcia publicznego dla umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Nadchodząca debata na dorocznej konferencji PSEW w Serocku będzie platformą dla ekspertów branżowych, decydentów i interesariuszy do dyskusji na temat przyszłości umów cPPA z morskich farm wiatrowych. Omówiona zostanie ewoluująca dynamika rynku, wpływ reform UE oraz strategie mające na celu uwolnienie pełnego potencjału umów cPPA w stymulowaniu przejścia na zrównoważoną i odnawialną energię w przyszłości.

Ponieważ rynek umów cPPA z morskimi farmami wiatrowymi nadal się rozwija, umowy te są bardzo obiecujące dla firm, które chcą zmniejszyć swój ślad węglowy, osiągnąć cele w zakresie energii odnawialnej i przyczynić się do czystszej i bardziej ekologicznej przyszłości.

W debacie weźmie udział dyrektor zarządzający BalticWind.EU, Paweł Wróbel. Zapraszamy do śledzenia debaty 22 czerwca podczas konferencji.