Według najnowszego raportu Aegir Insights, kraje bałtyckie, w tym Estonia, Łotwa i Litwa, szybko rozwijają swoje inicjatywy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, wykorzystując ogromny potencjał Morza Bałtyckiego do napędzania transformacji energetycznej w Europie. Ten wzrost aktywności jest zgodny ze zwiększonym naciskiem regionu na bezpieczeństwo energetyczne, niezależność energetyczną i cele w zakresie energii odnawialnej.

Estonia wyróżnia się otwartym podejściem do rynku, mogąc pochwalić się ponad 50 wnioskami projektowymi. Kilka z nich uzyskało już wstępne pozwolenia. Warto zauważyć, że istnieje znaczna konkurencja o pokrywające się obszary, które zostaną rozstrzygnięte w drodze aukcji. Pierwsze dwa obszary, odpowiadające za 3,6 GW, zostały niedawno ogłoszone do konkursu, a inauguracyjne aukcje zaplanowano na koniec 2023 roku.

Tymczasem Litwa stała się liderem wśród krajów bałtyckich w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Kraj z powodzeniem uruchomił swoją pierwszą aukcję w marcu 2023 r., a tymczasowy zwycięzca został już ogłoszony. Kolejna aukcja, przewidywana na wrzesień 2023 r., przydzieli dodatkowe 1,4 GW mocy morskich farm wiatrowych o stałym dnie.

Łotwa pozostaje w tyle za swoimi sąsiadami, a jedynym planowanym projektem jest łotewsko-estońska inicjatywa ELWIND o mocy 1 GW. Ten transgraniczny projekt, którego aukcja ma się odbyć w 2026 r., otrzymał niedawno od UE dotację w wysokości 18,7 mln euro na wsparcie studiów wykonalności i badań środowiskowych.

Jak podkreśla BalticWind.EU, finansowanie projektu ELWIND, przyznane w ramach unijnego instrumentu “Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF), ułatwi przeprowadzenie kompleksowych badań w celu oceny wpływu morskich farm wiatrowych ELWIND na środowisko. Pomoże również w planowaniu połączeń transgranicznych sieci przesyłowej i integracji parku wiatrowego z lądowymi liniami przesyłowymi.

Laura Strovalde, zastępca dyrektora ds. inwestycji i energii w Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju (LIAA), podkreśliła znaczenie tego finansowania, stwierdzając, “Dofinansowanie CINEA jest kamieniem milowym dla wspólnego łotewsko-estońskiego projektu morskiej farmy wiatrowej ELWIND. Ścisła współpraca z estońskimi kolegami i UE znacząco przyczyni się do dalszego rozwoju projektu ELWIND”.

Morska farma wiatrowa ELWIND będzie ważnym projektem dla regionu Morza Bałtyckiego o dużym wpływie gospodarczym i społecznym. Budowa parku wiatrowego na obu obszarach Łotwy i Estonii zapewni moc elektryczną wynoszącą co najmniej 1000 megawatów, co znacznie wzmocni niezależność energetyczną Łotwy i regionu bałtyckiego.

Źródło: Aegir Insights & BalticWind.EU