Partnerzy zamierzają wspólnie rozwijać, budować i eksploatować morskie farmy wiatrowe. Latvenergo oferuje głęboką znajomość łotewskiego rynku energetycznego i przepisów oraz doświadczenie w zakresie dostaw energii elektrycznej, podczas gdy, RWE wnosi swoją wiedzę techniczną z 20-letniego doświadczenia w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

RWE, światowy lider w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz Latvenergo, jeden z największych dostawców energii w krajach bałtyckich, połączyły siły w celu rozwoju, budowy i eksploatacji morskich projektów wiatrowych u wybrzeży Łotwy. W dniu 16 sierpnia oba przedsiębiorstwa podpisały porozumienie (MoU). Partnerstwo stanowi silne połączenie doświadczenia i wiedzy w zakresie efektywnej realizacji projektów, bezpiecznej ich eksploatacji oraz szerokiej wiedzy na temat łotewskiego rynku energetycznego i dostaw energii w krajach bałtyckich.

Celem jest wspieranie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, aby wzmocnić niezależność energetyczną Łotwy. Zgodnie z Krajowym Planem ds. Energii i Klimatu, Łotwa zamierza zwiększyć swoją moc wiatrową z obecnych około 70 MW do 800 MW do 2030 roku. Ponadto, kraj planuje otwarcie przetargu “ELWIND”, transgranicznego projektu morskiego o mocy 1 GW we współpracy z Estonią.

Łotewski minister gospodarki, Ilze Indriksone, stwierdził: “Morze ma dla nas szczególne znaczenie, wcześniej postrzegaliśmy je na ogół jako zasób środowiskowy, rekreacyjny i możliwość korzystania z przyrody. Dziś to znaczenie się zmieniło, ale nie zniknęło. Dlatego zaangażowanie przedsiębiorstw państwowych jest bardziej niż mile widziane w badania, rozwój i we współpracę z partnerami międzynarodowymi. Zawieranie umów w zakresie badań przyspiesza realizację naszego celu, jakim jest osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej.”

MārtiņšČakste, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Latvenergo, powiedział: “Wiatr na Morzu Bałtyckim u wybrzeży Łotwy jest skarbem o niewykorzystanym potencjale. W przyszłości niewątpliwie zwiększy to niezależność energetyczną Łotwy i krajów sąsiednich, a także umożliwi eksport energii elektrycznej na rozwijający się europejski rynek energii elektrycznej. Latvenergo posiada 80-letnie doświadczenie w dziedzinie energii odnawialnej, czego dowodem jest nasz portfel wytwórczy obejmujący elektrownie wodne oraz projekty lądowych farm wiatrowych i słonecznych. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu mocy zarówno rzeki Dźwiny, jak i słońca, a także łotewskich wiatrów lądowych i morskich, kraj będzie miał własną, niezależną energię elektryczną we wszystkich rodzajach warunków pogodowych i po niższych cenach.”

Sven Utermöhlen, CEO Offshore Wind w RWE Renewables, skomentował: “Morska energia wiatrowa jest kluczem do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię odnawialną w Europie, wspierając lokalny przemysł i tworząc nowe, przyszłościowe miejsca pracy. Wraz z naszym partnerem Latvenergo jesteśmy zaangażowani w realizację łotewskich ambicji w zakresie morskiej energetyki wiatrowej – ramię w ramię z lokalnymi społecznościami i łańcuchem dostaw. Wnosimy do tego partnerstwa ponad 20 lat doświadczenia i wiedzy technicznej w branży offshore.”

Źródło: https://www.rwe.com/en/press/rwe-renewables/2022-09-16-rwe-and-latvenergo-team-up-on-offshore-wind-in-the-latvian-baltic-sea