Parlament Estonii (Riigikogu) podczas jednego z posiedzeń przyjął poprawki do ustawy o gazie ziemnym i innych pokrewnych ustaw. Zmiany przewidują także nowe rozwiązania dla energetyki wiatrowej na lądzie i na morzu w Estonii.

Zgodnie z zaproponowanym projektem, od 1 lipca 2023 roku regulacje nakładają na deweloperów farm wiatrowych obowiązek uiszczania opłaty na rzecz gminy i lokalnych mieszkańców, aby zachęcić do rozwoju OZE w kraju. Zgodnie z nowelizacją przepisów, osoby mieszkające w odległości do trzech kilometrów od lądowej farmy wiatrowej będą mogły otrzymać wypłatę w wysokości do sześciomiesięcznego wynagrodzenia minimalnego.

Minister Gospodarki i Infrastruktury Riina Sikkut powiedziała, że jest to pożądane posunięcie, aby zmotywować społeczności lokalne do udziału w tworzeniu farm wiatrowych, ale również deweloperów do przekazania części dochodów mieszkańcom i gminom bezpośrednio dotkniętym przez farmy.

Dla lądowych farm wiatrowych opłata będzie obliczana jako procent od mocy farmy wiatrowej i ceny energii elektrycznej (0,7-1%). Na przykład, jeżeli cena energii elektrycznej dla farmy wiatrowej o mocy 100 MW wynosi 50 EUR/MWh, opłata wyrównawcza wynosiłaby 150 000 euro rocznie, a jeżeli opłata byłaby podzielona pomiędzy władze lokalne i 100 gospodarstw domowych, każdy mieszkaniec otrzymałby około 750 euro rocznie.

– Energia wiatrowa ma do odegrania bardzo ważną rolę w tworzeniu niezależności energetycznej Estonii. Chociaż deweloperzy farm wiatrowych podpisywali w przeszłości umowy finansowe ze społecznościami lub gminami, to jednak podstawa prawna takich umów była w Estonii niekompletna. Cieszę się, że opłata produkcyjna za energię wiatrową została zapisana w ustawie i mam nadzieję, że będzie to dodatkowy impuls do rozwoju farm wiatrowych w różnych częściach Estonii – powiedziała Sikkut.

W przypadku morskich farm wiatrowych, gmina, której linia brzegowa znajduje się bliżej niż 20 kilometrów, otrzyma opłatę według wzoru. Kalkulacja zależy również od mocy i ceny energii elektrycznej, która jest na przykład rzędu 1,4 mln euro rocznie dla farmy o mocy 1000 MW i ceny energii elektrycznej na poziomie 50 euro/MWh.

Rybacy otrzymają rekompensatę, jeżeli z powodu farmy wiatrowej zmniejszy się ich połów ryb. Już działające farmy wiatrowe nie będą podlegały obowiązkowi uiszczania opłaty wiatrowej.

Jak informuje estońskie stowarzyszenie energetyki wiatrowej (Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon), 55 posłów głosowało za projektem, 18 przeciw.

Źródło: Tuuleenergia/The Minister of Economic Affairs and Infrastructure