Spółki Mostostal Warszawa i SSE Renewables podpisały memorandum of understanding (MoU), aby nakreślić ramy wspólnych działań w zakresie ubiegania się o pozwolenie lokalizacyjne dla budowy morskiej farmy wiatrowej w polskiej części Morza Bałtyckiego.

Podpisanie porozumienia jest następstwem decyzji SSE Renewables i ACCIONA Energía o wspólnym badaniu możliwości realizacji projektów z obszaru morskiej energetyki wiatrowej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Rezultatem nawiązanego partnerstwa z ACCIONA Energia było złożenie przez SSE Renewables wniosku o przyznanie pozwolenie lokalizacyjnego dla obszaru 60.E.4. W przypadku uzyskania pozwolenia partnerzy będą wspólnie realizować to przedsięwzięcie.

Polska spółka Mostostal Warszawa planuje uczestniczyć w realizacji inwestycji w offshore wind, zapewniając realizację części niezbędnych prac. We współpracy będzie wykorzystywać dotychczasowe osiągnięcia na polskim rynku, na którym posiada 75-letnie doświadczenie. Mostostal jest jedną z najważniejszych firm budowlanych w Polsce. Celem jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla farm wiatrowych dostosowanych do warunków panujących na Morzu Bałtyckim.

Mostostal Warszawa zapewni także możliwość wykorzystania swojej najnowocześniejszej technologii posadowienia grawitacyjnych fundamentów, która może znaleźć zastosowanie na Morzu Bałtyckim. To pionierskie zastosowanie umożliwia montaż kompletnych turbin wiatrowych na fundamentach grawitacyjnych, co skraca czas oraz koszty budowy i instalacji.

SSE Renewables jest wiodącym deweloperem, właścicielem i operatorem instalacji OZE w Wielkiej Brytanii i Irlandii, posiadającym w swoim portfolio ok. 4 GW mocy zainstalowanej w morskich i lądowych farmach wiatrowych oraz w elektrowniach wodnych. W posiadaniu ma również trzy morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 580 MW, z których dwie realizowane były w partnerstwie joint venture. SSE Renewables może pochwalić się najbardziej ambitnym portfolio realizowanych inwestycji offshore w Wielkiej Brytanii i Irlandii  – ponad 8 GW planowanej mocy zainstalowanej.