Jest decyzja środowiskowa dla linii 400 kV Choczewo – Żarnowiec, która została podjęta przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Urzędnicy wydali decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy tej inwestycji. O decyzji poinformowała w mediach społecznościowych Anna Trzeciakowska Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Budowa linii 400 kV Choczewo Żarnowiec ma rozpocząć się w przyszłym roku, a zakończyć w 2025 roku. Jest to jeden z najważniejszych elementów rozwoju systemu przesyłowego w Polsce związany z budową morskich farm wiatrowych.

Pod koniec ubiegłego roku polski operator sieci elektroenergetycznych (PSE) przedstawił plan rozwoju systemu przesyłowego do 2032 roku. Morska energetyka wiatrowa jest jednym z kluczowych obszarów transformacji systemu. W ślad za tym idą inwestycje w infrastrukturę do wyprowadzenia mocy z Bałtyku i przesyłu na południe Polski.

„Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” na lata 2023-2032 został uzgodniony z prezesem URE. Dokument wskazuje, iż główne inwestycje, które planują PSE mają na celu wsparcie m.in. rządowego planu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. – deklarował ówczesny prezes PSE Eryk Kłossowski

Wskazany przez PSE łączny potencjał produkcyjny różnych rodzajów OZE oznacza możliwość produkcji ponad 100 TWh rocznie energii odnawialnej w perspektywie roku 2030, co istotnie przekroczy 50% zapotrzebowania na energię elektryczną netto w Polsce biorąc pod uwagę obecne prognozy i stanowi znacznie więcej niż poziomy zakładane w krajowych dokumentach strategicznych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wskazują, że dotychczas (wg. stanu na koniec 2021) zawarto umowy na 8,389 GW z morskich farm wiatrowych o przyłączenie do sieci przesyłowej. Zaś na podstawie wartości określonej w ustawie o wsparciu morskich elektrowni wiatrowych, w perspektywie 10 najbliższych lat w KSE ma powstać 10,9 GW morskich elektorowi wiatrowych o potencjale produkcyjnym rzędu 40 TWh.

Przyjęto następujące moce morskich elektrowni wiatrowych w 2032 roku: Stacja Krzemienica (rejon Stacji Słupsk) – 4,422 GW, Stacja Choczewo – 5,039 GW i Stacja Słupsk – 1,440 GW.
Dokument zawierał szczegółową listę realizowanych i planowanych inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci przesyłowej w celu wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych oraz przesyłania energii elektrycznej w kierunku północ – południe.

Źródło: RDOS & BalticWind.EU