WindEurope poinformowało o swoim zaskoczeniu ostatnią wypowiedzią prezesa BASF Martina Brudermüllera na temat jakości europejskich turbin wiatrowych. Inni deweloperzy farm wiatrowych w Europie są zadowoleni z europejskich turbin, które zainstalowali i chcieliby mieć możliwość dalszego zaopatrywania się w europejskie turbiny.

Decydenci UE zrozumieli kluczowe znaczenie europejskiego sektora energetyki wiatrowej dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienia konkurencyjnych cen energii elektrycznej. Europa dopiero zaczyna wychodzić z nadmiernego uzależnienia od rosyjskiego gazu. Nie może teraz popaść w nową zależność od jednego importera turbin wiatrowych.

W swoim orędziu o stanie Unii przewodnicząca Komisji von der Leyen wyjaśniła:Przyszłość naszego przemysłu czystych technologii musi powstać w Europie”.

Produkcja energii wiatrowej to europejska historia sukcesu. Europa jest drugim największym producentem turbin wiatrowych na świecie. Jest domem dla dużego ekosystemu przemysłowego producentów i dostawców turbin wiatrowych – z 250 fabrykami w całej Europie. Prawie wszystkie turbiny wiatrowe zainstalowane obecnie w Europie zostały zmontowane w Europie. Jest to świadectwo zarówno jakości produktu, jak i konkurencyjności europejskiej produkcji turbin wiatrowych.

UE dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Kluczowym kamieniem milowym jest osiągnięcie 42,5% udziału odnawialnych źródeł energii w całości energii zużywanej w Europie do 2030 roku. Oznacza to, że obecna moc energii wiatrowej w Europie, wynosząca nieco ponad 200 GW, musi do tego czasu wzrosnąć ponad dwukrotnie – do 420 GW.

Komisja Europejska niedawno podwoiła to zobowiązanie, przedstawiając pakiet dotyczący energii wiatrowej, proponując zestaw działań mających na celu wzmocnienie sektora energii wiatrowej. Pakiet zmienia zasady gry. Uznaje on pilną potrzebę inwestycji w europejski łańcuch dostaw energii wiatrowej w celu zwiększenia krajowych zdolności produkcyjnych nowych turbin wiatrowych. Proponuje również kryteria wstępnej kwalifikacji dla aukcji energii wiatrowej w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa, ochrony środowiska i zdolności do wywiązania się z zobowiązań projektowych. Państwa członkowskie UE muszą teraz szybko wdrożyć doskonałe działania zaproponowane w Pakiecie Energetyki Wiatrowej i aktywnie zaangażować się w opracowanie zapowiadanej Karty Energetyki Wiatrowej.

Źródło: WindEurope