Litwa przygotowuje ramy regulacyjne dla rozwoju morskiej energietyki wiatrowej na swoich wodach. W litewskim parlamencie pojawiły się ostatnio nowe proponowane zasady aukcji, które zagrożą realizacji projektów po najniższych kosztach dla społeczeństwa – wskazuje WindEurope w komunikacie prasowym.

Komisje Spraw Gospodarczych i Środowiska w litewskim parlamencie zaleciły zmiany w projekcie aukcji, które wspierałyby tylko część energii elektrycznej wyprodukowanej przez zwycięskich oferentów, zamiast całej mocy danych farm wiatrowych, co ma miejsce w innych krajach.

Jeśli zostanie on ostatecznie przyjęty jako prawo, spowoduje, że wykonawcy projektów będą musieli konkurować w aukcji nie tylko najniższą ceną, ale także najniższym wolumenem energii elektrycznej, która ma być wspierana. Wiązałoby się to z dodatkowym ryzykiem dla wykonawców projektów, co w ocenie WindEurope skutkowałoby wyższymi cenami ofertowymi w aukcjach. Oznaczałoby to również, że znaczna część produkcji zwycięskiej farmy wiatrowej nie byłaby objęta kontraktem różnicowym, co zwiększyłoby koszty finansowania pozostałej części farmy wiatrowej i spowodowało wzrost całkowitych kosztów w całym okresie eksploatacji. WindEurope w pełni rozumie intencję Parlamentu, by zminimalizować koszty ponoszone przez państwo i społeczeństwo, ale obawia się, że środek ten zwiększy długoterminowe koszty ponoszone przez litewskich konsumentów.

Ponadto, zmiany pojawiły się bardzo szybko, a konsultacje społeczne z uczestnikami rynku były bardzo ograniczone, jeśli w ogóle miały miejsce. Nie opublikowano również szczegółowej oceny wpływu.

W pierwotnych propozycjach ministra energii przedstawionych Parlamentowi pozytywnie oceniono dwustronny model kontraktów różnicowych (CfD) jako mechanizm, który zostanie wykorzystany w aukcji. Zgodził się z tym sektor morskiej energetyki wiatrowej. Dwustronna umowa CfD w pierwotnie zaproponowanej wersji jest najlepszą formą mechanizmu stabilizacji przychodów, który minimalizuje całkowite koszty społeczne morskiej energetyki wiatrowej. Na tej podstawie przemysł pracował przez ostatnie dwa lata, prowadząc otwarty i konstruktywny dialog z władzami litewskimi, co umożliwiło stworzenie sprzyjających warunków dla konkurencji i pewności inwestycji. Te nagłe zmiany wydają się zagrażać temu wszystkiemu.

WindEurope wzywa Litwę do usunięcia zmian w zasadach aukcji i utrzymania propozycji ministerstwa, aby aukcja dwustronnego CfD opierała się wyłącznie na cenie wykonania. Litwa przeszła długą drogę w planowaniu rozwoju swoich pierwszych morskich farm wiatrowych. Powinna ona uruchomić tę technologię za pomocą dobrze ugruntowanego mechanizmu aukcyjnego, który dowiódł swoich zalet w kilku krajach.

Kontrakt CfD zapewnia społeczeństwu najniższe koszty morskiej energietyki wiatrowej, ponieważ umożliwia inwestorom zminimalizowanie ich kosztu kapitału, który odgrywa kluczową rolę w finansowaniu i kosztach projektów.

Wiele rządów w całej Europie opracowuje swoje aukcje dla odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem CfD, ponieważ w dłuższej perspektywie kosztują one najmniej. W okresach wysokich cen energii elektrycznej, takich jak ten, którego Europa doświadcza obecnie, rządy otrzymują od operatorów farm wiatrowych zwrot różnicy pomiędzy przyznaną ceną wykonania a wyższą ceną energii elektrycznej na rynku. Zatem CfD mogą być “neutralne fiskalnie” dla ministerstw finansów.

Źródło: WindEurope