Po zatwierdzeniu przez rząd lokalizacji dla morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku oraz wymagań stawianych oferentom, National Energy Regulatory Council (NERC) ogłosi 30 marca przetarg na wybór dewelopera.

“Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych pozwala nam celowo zmierzać w kierunku niezależności energetycznej Litwy. Oprócz już budowanych lub planowanych na lądzie farm słonecznych i wiatrowych, musimy wykorzystać potencjał morskiej energii wiatrowej. Dzięki realizacji tylko dwóch projektów morskich farm wiatrowych będziemy w stanie wyprodukować połowę energii elektrycznej, której kraj potrzebuje obecnie, a jednocześnie obniżyć ceny dla mieszkańców”, powiedział minister energetyki Litwy, Dainius Kreivys.

Według niego morska energetyka wiatrowa załata ostatnią dziurę w niedoborze lokalnej generacji i umożliwi ogromny wzrost lokalnej zielonej energii.

Morska farma wiatrowa o mocy 700 MW ma zostać uruchomiona do 2028 roku na litewskich wodach terytorialnych na Morzu Bałtyckim, prawie 36 km od brzegu.

Rząd zatwierdził wymagania dotyczące zdolności finansowej oferentów, ich doświadczenia, zobowiązań w zakresie ochrony środowiska i wkładu w społeczność nadmorską. Wymagania te zostaną uwzględnione w warunkach przetargowych dla potencjalnych deweloperów morskich farm wiatrowych. Przetarg wygra ten deweloper, który zaoferuje państwu najwyższą opłatę za rozwój.

Zgodnie z decyzją rządu oferenci będą musieli mieć średni trzyletni przychód w wysokości co najmniej 250 mln euro rocznie i co najmniej 20 procent wartości projektu w kapitale własnym. Ponadto deweloper będzie musiał przedstawić dowody, że zrealizował lub nabył prawo do realizacji co najmniej jednego projektu morskiego o mocy co najmniej 150 MW.

Zatwierdzone wymagania stanowią zachętę do redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) przyczyniających się do zmian klimatu podczas budowy morskiej farmy wiatrowej. Co najmniej 3 procent budowy farmy będzie musiało być wykonane przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wybrany oferent będzie zobowiązany do wniesienia wkładu w wysokości co najmniej 5 mln euro na rzecz ochrony środowiska litewskiego obszaru morskiego. Po wybudowaniu morskiej farmy wiatrowej deweloper będzie zobowiązany do wniesienia rocznej składki (1 euro za 1 MWh wytworzonej energii elektrycznej) na rzecz społeczności gmin położonych w pobliżu farmy. Ze wstępnych szacunków wynika, że może to być kwota około 3 mln euro rocznie.

Deweloper będzie musiał przeprowadzić wszystkie niezbędne badania, ocenę oddziaływania na środowisko i inne działania wymagane do rozwoju farmy. Wybrany oferent będzie również odpowiedzialny za przyłączenie do lądowej sieci przesyłowej oraz za nierównowagę spowodowaną wytworzoną energią elektryczną.

Jesienią tego roku planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu na budowę morskiej farmy wiatrowej na litewskich wodach terytorialnych w pobliżu Połągi. Obie morskie farmy wiatrowe zaspokoiłyby około połowy obecnego zapotrzebowania Litwy na energię elektryczną i zmniejszyłyby zależność kraju od importu energii elektrycznej.

Źródło: Ministerstwo Energii Republiki Litewskiej