WindEurope podsumowało rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Europie w pierwszej połowie 2023 roku. Jak na tle Europy prezentuje się Morze Bałtyckie? Poniżej przedstawiamy szczegóły projektów budowanych w tym okresie.

W pierwszej połowie 2023 r. w Europie powstało 2,1 GW nowych morskich farm wiatrowych, co zwiększyło łączną moc morskiej energetyki wiatrowej do 32,4 GW. W Europie trwała budowa 13 farm wiatrowych na etapie instalacji fundamentów i turbin – co stanowi łącznie 7,2 GW nowej mocy. Ostateczne decyzje inwestycyjne zostały podjęte dla kolejnych 5 GW po opóźnieniach w ubiegłym roku. Ale to wciąż nie jest to, czego oczekuje UE. Jest to poniżej poziomu niezbędnego do osiągnięcia europejskich celów energetycznych i klimatycznych. Do 2030 r. UE powinna budować na morzu średnio 11 GW rocznie.

Przyłączone turbiny
2 144 MW (212 turbin) – w tym 228 MW (24 turbiny) farmy wiatrowej Arcadis Ost 1 w niemieckiej części Morza Bałtyckiego – zostało podłączonych do sieci w Europie w pierwszej połowie 2023 roku. Arcadis Ost 1 o łącznej mocy 257 MW jest pierwszą farmą wiatrową wykorzystującą metodę instalacji turbin typu floating.

Zainstalowane fundamenty
W Europie 6 farm wiatrowych miało instalowane fundamenty, a instalacja turbin rozpocznie się w drugiej połowie 2023 roku. Jedną z nich jest morska farma wiatrowa Baltic Eagle na wodach niemieckich, gdzie zainstalowano 17 fundamentów. Ta 476 MW farma wiatrowa, na której będzie działać łącznie 50 turbin, zostanie oddana do użytku w 2024 roku.

Uzyskane ostateczne decyzje inwestycyjne (FID)
Inwestycje w nowe farmy wiatrowe odradzają się po tym, jak w 2022 r. żaden z dużych projektów nie osiągnął ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID). W Europie 6 farm wiatrowych osiągnęło FID w pierwszej połowie 2023 r., pozyskując prawie 15 mld EUR za 5 GW nowej mocy. Nie było wśród tych farm żadnej z Morza Bałtyckiego.

Moc wiatraków zainstalowanych na morzu
Moc energetyki wiatrowej zainstalowanej na morzu w Europie wynosi obecnie 32 430 MW. Z tego na Morzu Bałtyckim:

  • Finlandia 71 MW (3 farmy wiatrowe, 19 podłączonych turbin)
  • Szwecja 192 MW (5 farm wiatrowych, 80 podłączonych turbin)
  • Niemcy* 8 303 MW (31 farm wiatrowych, 1563 podłączonych turbin)
  • Dania* 2.308 MW (15 farm wiatrowych, 631 podłączonych turbin)
    * Łączne dane dla Morza Północnego i Bałtyckiego

Źródło danych: Raport WindEurope podsumowujący instalacje morskie od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023.