Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje zmiany porozumienia sektorowego dla offshoru

Zarówno treść porozumienia sektorowego, jak i model współpracy w ramach rady koordynacyjnej oraz grup roboczych powinny odpowiadać potrzebom sektora i być dostosowane do obecnej sytuacji rynkowej, a także obowiązujących przepisów - napisało Ministerstwo Klimatu i Środowiska w informacji prasowej z ostatniego posiedzenia rady - jak informuje serwis PAP Biznes. "Część zapisów Porozumienia w trakcie ostatnich blisko trzech lat zdezaktualizowała się z uwagi na kryzys wywołany agresją Rosji na Ukrainę, podjęte decyzje polityczne, zmiany obowiązujących przepisów czy sytuację rynkową. Uważam za konieczne, aby dostosować Porozumienie do nowych wyzwań i oczekiwań związanych z transformacją energetyczną. Rola Rady Koordynacyjnej powinna zostać wzmocniona tak, [...]

Analiza: Inicjatywy UE wzmacniające współpracę regionalną na rzecz morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku

W obliczu rosnących wyzwań związanych z transformacją energetyczną region Morza Bałtyckiego staje się kluczowym obszarem dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej. Współpraca międzynarodowa, koordynowana przez Komisję Europejską i wspierana przez liczne inicjatywy regionalne, międzypaństwowe odgrywa fundamentalną rolę w tym procesie.  Poniżej przybliżamy główne inicjatywy i obowiązki zainicjowane na poziomie UE, aby aktywizować współpracę w rozwijaniu morskiej energetyki wiatrowej w obszarach morskich państw członkowskich, w tym na Bałtyku, który obok Morza Północnego stanowi główny akwen inwestycji w offshore. PRZEGLĄD GŁÓWNYCH DEKLARACJI MIĘDZYNARODOWYCH DOT. MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO Baltic Offshore Grid Initiative (2020) – inicjatywa, w której [...]

Budowa morskich farm wiatrowych w pierwszej połowie 2023 roku – jak radzi sobie Morze Bałtyckie?

WindEurope podsumowało rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Europie w pierwszej połowie 2023 roku. Jak na tle Europy prezentuje się Morze Bałtyckie? Poniżej przedstawiamy szczegóły projektów budowanych w tym okresie. W pierwszej połowie 2023 r. w Europie powstało 2,1 GW nowych morskich farm wiatrowych, co zwiększyło łączną moc morskiej energetyki wiatrowej do 32,4 GW. W Europie trwała budowa 13 farm wiatrowych na etapie instalacji fundamentów i turbin - co stanowi łącznie 7,2 GW nowej mocy. Ostateczne decyzje inwestycyjne zostały podjęte dla kolejnych 5 GW po opóźnieniach w ubiegłym roku. Ale to wciąż nie jest to, czego oczekuje UE. Jest to poniżej [...]

Helene Bøhler: Europejscy deweloperzy wiatrowi w kolejce po nowe oprogramowanie Vind AI do rozwijania morskich projektów wiatrowych

BalticWind.EU zainicjowało debatę na temat tego, jak powinna przebiegać zielona reindustrializacja w Europie w ramach "Net-Zero Industry Act". W serii wywiadów, podcastów i webinariów prezentujemy potencjał różnych technologii, kluczowych dla branży wiatrowej. Rozmawialiśmy z Helene Bøhler, współzałożycielką i dyrektor generalną Vind, o digitalizacji procesów projektowania farm wiatrowych za pomocą innowacyjnej platformy oprogramowania opartej na sztucznej inteligencji. Daje ona deweloperom wiatrowym dostęp do odpowiednich danych, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji i usprawniając iteracje projektów oraz procesy projektowe. Integrując technologię AI, Vind AI przyspiesza podejmowanie decyzji, zwiększa precyzję, przyspiesza harmonogramy projektów i zmniejsza koszty. Platforma oprogramowania zapewnia zwiększoną wydajność, redukcję kosztów, lepszą współpracę, [...]

WindWorks w Rydze: dzięki potencjałowi 25 GW Łotwa i Estonia mogą być liderami offshoru na Bałtyku

Tegoroczna konferencja WindWorks. Moving Energy w Rydze po raz kolejny była miejscem kluczowych dyskusji nt. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału Łotwy i Estonii. Wydarzenie, którego BalticWind.EU był partnerem medialnym zostało zorganizowane w dniu 19 kwietnia przez Łotewskie i Estońskie Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (LWEA i EWPA) oraz Ambasadę Danii w Rydze we współpracy z Łotewską Agencją Inwestycji i Rozwoju, Ambasadą Holandii w Rydze i Ambasadą Norwegii w Rydze. Wśród ponad 400 uczestników, panelistów i gości specjalnych byli m.in. Prezydent Łotwy Egils Levits, Komisarz UE ds. Energii Kadri Simson, Minister Klimatu i Energii Danii Lars Aagaard, Minister [...]

Ukraina musi wygrać wojnę. To warunek bezpiecznego rozwoju energetyki wiatrowej na Bałtyku

Długofalowym warunkiem wykorzystania potencjału ponad 90 GW energetyki wiatrowej na Bałtyku jest zagwarantowanie pokoju i bezpieczeństwa, także militarnego w regionie. Bez tego nie będzie możliwa budowa kolejnych projektów na szeroką skalę, które zrealizują unijne aspiracje związane z transformacją energetyczną. Jeszcze nigdy w Europie te kwestie nie były tak istotne dla rozwoju energetyki wiatrowej jak teraz. Dokładnie rok temu Rosja zdecydowała się rozpocząć otwartą wojnę przeciwko Ukrainie. Niczym niesprowokowany atak rozpoczął krwawy konflikt, jednocześnie burząc poczucie stabilności i pokoju w Europie. Oczom obserwatorów codziennych relacji w mediach ukazał się brutalny obraz nieludzkich i okrutnych zachowań żołnierzy rosyjskich. Takich, które w sposób [...]

Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu i Środowiska: 
Aktualnie największym wyzwaniem dla rozwoju sektora jest efektywność kosztowa i rentowność projektów

Pawel Wróbel. BalticWind.EU: Ponad rok temu została podpisana umowa sektorowa dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Co udało się osiągnąć od tego czasu? Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii: Dla optymalnego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce kluczowa jest współpraca interesariuszy tego sektora. Są wśród nich: inwestorzy, deweloperzy, wytwórcy energii elektrycznej, producenci elementów potrzebnych do budowy farm, podmioty świadczące usługi
 w różnym zakresie, krajowy operator systemu przesyłowego, użytkownicy krajowego systemu elektroenergetycznego, morskie porty instalacyjne i serwisowe, operatorzy terminali, administracja morska, organy administracji publicznej, instytuty naukowe, wyższe uczelnie i podmioty kształcące kadry, organizacje otoczenia [...]

Unijny nabór w 2023 na transgraniczne projekty OZE, w tym dla morskiej energetyki wiatrowej otwarty

Projekty morskiej energetyki wiatrowej mogą otrzymać wsparcie w ramach otwartego przez Unię Europejską „2023 Call for Cross-Border RES (CB RES)”. Do tej pory dwa projekty morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim uzyskały wsparcie z nowo utworzonego programu unijnego w ramach instrumentu "Łącząc Europę", którego celem jest zwiększenie absorpcji energii odnawialnej poprzez zapewnienie wsparcia finansowego dla transgranicznych projektów w zakresie energii odnawialnej obejmujących współpracę między państwami członkowskimi i regionami. Projekt ELWIND offshore został dodany do listy CB RES w 2022 r., a projekt morskiej farmy wiatrowej w Zatoce Ryskiej (Gulf of Riga Offshore Wind Farm) został wybrany do otrzymania środków na [...]

Unijny nabór w 2023 na transgraniczne projekty OZE, w tym dla morskiej energetyki wiatrowej otwarty

Projekty morskiej energetyki wiatrowej mogą otrzymać wsparcie w ramach otwartego przez Unię Europejską „2023 Call for Cross-Border RES (CB RES)”. Do tej pory dwa projekty morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim uzyskały wsparcie z nowo utworzonego programu unijnego w ramach instrumentu "Łącząc Europę", którego celem jest zwiększenie absorpcji energii odnawialnej poprzez zapewnienie wsparcia finansowego dla transgranicznych projektów w zakresie energii odnawialnej obejmujących współpracę między państwami członkowskimi i regionami. Projekt ELWIND offshore został dodany do listy CB RES w 2022 r., a projekt morskiej farmy wiatrowej w Zatoce Ryskiej (Gulf of Riga Offshore Wind Farm) został wybrany do otrzymania środków na [...]

Pilne wyzwania związane z obecnym kryzysem energetycznym wśród priorytetów szwedzkiej prezydencji w UE

Premier Szwecji Ulf Kristersson przedstawił dziś podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego program szwedzkiej prezydencji w Radzie. Poniżej przedstawiamy priorytety w zakresie energii, środowiska i klimatu szwedzkiej prezydencji od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. Energia UE musi być dobrze przygotowana na przyszłą zimę i na wyzwania także w kolejnych latach. Prezydencja jest gotowa do szybkiego i zdecydowanego działania, by sprostać pilnym wyzwaniom, jakie stawia obecny kryzys energetyczny. Priorytetami będą: ścisłe monitorowanie rozwoju sytuacji na rynkach energetycznych i wdrażania środków, zajęcie się wszelkimi dalszymi wnioskami dotyczącymi sytuacji nadzwyczajnych oraz zreformowanie kształtu unijnego rynku energii elektrycznej. Wdrożenie pakietu Fit for 55 [...]

Plan rozwoju polskich sieci elektroenergetycznych 2023-2032 odpowiedzią na rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku

Polski operator sieci elektroenergetycznych (PSE) przedstawił plan rozwoju systemu przesyłowego do 2032 roku. Morska energetyka wiatrowa jest jednym z kluczowych obszarów transformacji systemu. W ślad za tym idą inwestycje w infrastrukturę do wyprowadzenia mocy z Bałtyku i przesyłu na południe Polski.  „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” na lata 2023-2032  został uzgodniony z prezesem URE. Dokument wskazuje, iż główne inwestycje, które planują PSE mają na celu wsparcie m.in. rządowego planu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Jak wskazuje prezes PSE, Eryk Kłossowski – „Plan przynosi pierwszą dużą rewolucję technologiczną zgodną z wzorcami pochodzącymi z [...]

Przyspieszenie czystego i sprawiedliwego przejścia na energię odnawialną konieczne do realizacji porozumień COP27

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP27 zakończyła się 20 listopada porozumieniem w sprawie zapewnienia finansowania "strat i szkód" dla krajów dotkniętych katastrofami klimatycznymi. "Ten wynik posuwa nas do przodu" - powiedział Simon Stiell, sekretarz wykonawczy ONZ ds. zmian klimatu. "Ustaliliśmy sposób postępowania w trwających od dziesięcioleci rozmowach na temat finansowania strat i szkód - zastanawiając się nad tym, w jaki sposób zajmiemy się wpływem na społeczności, których życie i źródła utrzymania zostały zrujnowane przez najgorsze skutki zmian klimatycznych". Osadzona w trudnym geopolitycznym tle, COP27 zaowocowała wydaniem przez kraje pakietu decyzji, które potwierdziły ich zobowiązanie do ograniczenia globalnego wzrostu [...]

Konferencja Klimatyczna COP27 rozpoczęta. Inwestycje w energię odnawialną muszą się potroić

  W niedzielę 6 listopada rozpoczęła się Konferencja Klimatyczna COP27 w egipskim Sharm El-Sheikh. Spotkanie które potrwa do 18 listopada br. odbywa się w cieniu trwającego kryzysu energetycznego wywołanego wojną Rosji w Ukrainie, a także licznych ekstremalnych zjawisk pogodowych na świecie jak powodzie i susze.  Jak podkreśla w liście do uczestników Sameh Shoukr, Minister Spraw Zagranicznych Egiptu pełniący funkcję Prezydenta COP27:  "Zbieramy się w tym roku w krytycznym momencie kaskadowych zagrożeń i nakładających się kryzysów, wielostronność staje przed wyzwaniem z powodu sytuacji geopolitycznej, spirali cen żywności i energii oraz narastającego kryzysu finansów publicznych i długu publicznego w wielu krajach, które [...]

Virginijus Sinkevičius: Eutrofizacja pozostaje głównym zagrożeniem środowiskowym dla Morza Bałtyckiego i wpływa na cały ekosystem

Paweł Wróbel, BalticWind.EU: Prawo UE o Odbudowie Przyrody określi cele i obowiązki w zakresie odbudowy w szerokim zakresie ekosystemów lądowych i morskich. Jak ma to wyglądać w praktyce w przypadku obszarów morskich w UE? Virginijus Sinkevičius, Komisarz UE ds. Środowiska, Oceanów i Rybołóstwa: Wniosek legislacyjny obejmuje cele dotyczące ekosystemów morskich. Będziemy zwracać uwagę w szczególności na ważne siedliska tarła i podchowu ryb, siedliska gatunków morskich, takich jak delfiny, rekiny i ptaki morskie, a także siedliska, które przynoszą znaczące korzyści w zakresie łagodzenia zmian klimatu, takie jak trawy morskie lub dno osadowe. Odtworzenie ekosystemów morskich pozwoli na odbudowę zasobów rybnych, [...]

Odpowiedzialność sektora energetycznego w obliczu wojny na Ukrainie

Ostatni tydzień, gdy Rosja brutalnie zaatakowała Ukrainę wywołując wojnę tuż za granicą Unii Europejskiej jest momentem w historii, gdy także na rozwój branży morskiej energetyki wiatrowej trzeba spojrzeć przez pryzmat tych tragicznych wydarzeń. Naruszona została niepodległość Ukrainy, a także bezpieczeństwo Europy. W tym kontekście nie sposób nie wspomnieć o roli rosyjskich firm surowcowych. Wypełniają one bardzo ważną rolę w kremlowskiej machinie politycznej, a dziś także wojennej. Manipulacje cenami gazu i ropy, finansowanie działań Putina to wierzchołek tego co wymaga nie tylko potępienia, ale także realnych działań. Stoimy dziś w obliczu konieczność przewartościowania obecnej polityki energetycznej, w tym zmiany podejścia do [...]

Jerzy Buzek: Nie wygramy tylko dzięki elektryfikacji, ale na pewno przegramy bez niej

– Elektryfikacja najprawdopodobniej nie będzie złotym środkiem: sama w sobie nie wystarczy do dekarbonizacji niektórych procesów przemysłowych, może też nie być najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich rozwiązań transportowych. Innymi słowy: nie wygramy tylko dzięki elektryfikacji, ale na pewno przegramy bez niej – powiedział w wywiadzie dla BalticWind.EU Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). […]

Jerzy Buzek: 2022 będzie rokiem realizacji Europejskiego Zielonego Ładu

– Rok 2022 będzie w istocie “rokiem realizacji” Europejskiego Zielonego Ładu dzięki trwającym w Parlamencie Europejskim i w Radzie pracom nad pakietami Fit for 55 i Gas Packages. Dlatego spodziewam się wielu gorących debat na wiele ważnych tematów – które z nich będą kluczowe? Wskazałbym cztery z nich: gwałtowny wzrost cen energii, rozszerzenie EU ETS na transport i budynki, rola gazu ziemnego jako paliwa przejściowego i wreszcie gospodarka wodorowa i jej rozwój w UE – powiedział Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Komisji ITRE, w wywiadzie dla BalticWind.EU. [...]

Giles Dickson: Branża wiatrowa jest gotowa do dostarczenia ogromnych ilości energii potrzebnej do elektryfikacji naszych gospodarek

W naszym najnowszym wywiadzie z Gilesem Dicksonem, dyrektorem wykonawczym Wind Europe, pytamy o konferencję Electric City 2021, która odbyła się w Kopenhadze oraz o wyzwania związane z rozwojem energetyki wiatrowej w Europie. Wywiad ukazał się w najnowszym raporcie BalticWind.EU prosto z Kopenhagi. Jakie tematy przyciągnęły przedstawicieli branży wiatrowej do Kopenhagi w tym roku? Odnawialne źródła energii stanowią obecnie około 40% energii elektrycznej zużywanej przez nas w Europie. Nie jest źle. Jednak energia elektryczna to wciąż tylko jedna czwarta całej zużywanej przez nas energii. Większość naszego ogrzewania i chłodzenia, transportu i przemysłu jest nadal zasilana paliwami kopalnymi. Jeśli chcemy obniżyć [...]

Petersen: Obecnie kluczowe jest dopasowanie wszystkich regulacji do pakietu “Fit for 55”

BalticWind.EU poinformował, że w przyjętym we wtorek raporcie Europosłowie przedstawili zalecenia dotyczące przyspieszenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W sprawozdaniu przegłosowanym w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) w odpowiedzi na komunikat Komisji Europejskiej podkreśla się, że osiągnięcie celów na lata 2030 i 2050 wymaga przyspieszenia wdrażania morskiej energetyki wiatrowej. Zostanie ono poddane pod głosowanie w pełnym składzie Izby PE 17 stycznia 2022 roku. Rozmawialiśmy z autorem stanowiska PE posłem Mortenem Petersenem (Renew, Dania). […]

Jerzy Buzek dla BalticWind.EU: Cel nie uświęca środków!

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w państwach UE wiąże się z koniecznością przyspieszenia wydawania pozwoleń na budowę farm wiatrowych. Branża od dawna podkreśla, że brak szybkich i jednolitych procedur to jedno z głównych wąskich gardeł, które może uniemożliwić realizację ambitnych planów do 2030 i 2050 roku. W tym zakresie w każdym przypadku prawo krajowe musi być zgodne z unijnymi ramami prawnymi w zakresie rynku energii i zasad pomocy państwa. Tego również dotyczyła odpowiedź Komisji Europejskiej opublikowana 8 listopada br. na pytanie poselskie wieloletniego szefa parlamentarnej komisji ds. przemysłu i energii (ITRE) Jerzego Buzka na temat warunków rozwoju polskiego rynku. Przykład [...]

BalticWind.EU Raport Kwartalny Polska Q3 2021

Szanowni Państwo, Oddajemy w Wasze ręce pierwszy z serii raportów kwartalnych w których podsumowujemy rozwój rynku morskiej energetyki wiatrowej w ujęciu krajowym. Rozpoczynamy od Polski. Wybór jest nieprzypadkowy – w mijającym kwartale w Warszawie podpisano umowę sektorową, która wyznacza mapę drogową przygotowań do budowy nowego sektora gospodarki. Jesteśmy przekonani, że pomimo wielu trudności i wyzwań które jeszcze przed sektorem wiatrowym w Polsce, dzień podpisania umowy tj. 15 września na stałe zapisze się w historii jako data przełomowa dla przyspieszenia budowy tej nowej branży w Polsce. Będziemy z uwagą śledzić jak porozumienie będzie wypełniane treścią. Z jednej strony projektami deweloperów [...]

Newsroom: Strategiczne partnerstwo PKN ORLEN z GE Renewable Energy

GE Renewable Energy i PKN ORLEN ogłosiły dziś podpisanie Memorandum of Understanding. Celem jest zbadanie możliwości współpracy w zakresie wspierania rozwoju morskich projektów wiatrowych w Polsce, gdzie do 2030 roku ma powstać do 10,9 GW morskich farm wiatrowych, a do 2050 roku do 28 GW. Umowa może przyczynić się do przyspieszenia transformacji energetycznej w Polsce, pomagając w pełni wykorzystać zasoby morskiej energetyki wiatrowej. GE Renewable Energy jest już aktywnym graczem na polskim rynku wiatrowym z ponad 300 turbinami wiatrowymi na lądzie dostarczającymi 900 MW, z czego prawie połowa została włączona od 2018 roku. LM Wind Power, oddział GE Renewable Energy, [...]

Analiza: Pakiet Fit-for-55% uznaje morską energię wiatrową za klucz do osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i energii

Pakiet "fit for 55%" przyjęty przez Komisję Europejską 14 lipca. wyraźnie wskazuje, że przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii, w szczególności energetyki wiatrowej, jest niezbędne do osiągnięcia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku oraz neutralności klimatycznej do 2050 roku. Podczas prezentacji pakietu zmian legislacyjnych komisarz ds. energii Kadri Simson powiedział, że jeśli chodzi o energię odnawialną, Unia Europejska jest pionierem. "Nasze wczesne zaangażowanie w rozwój tego sektora już się opłaciło. Ceny odnawialnych źródeł energii drastycznie spadły. Europejski przemysł odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w zakresie morskiej energii wiatrowej, jest światowym liderem" - [...]

BalticWind.EU nagrodzi TOP 20 liderów branży morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wiatru. W tym dniu BalticWind.EU ma zaszczyt ogłosić inicjatywę przyznania pierwszych nagród „Baltic Offshore Wind Awards”. Naszym celem jest wyróżnienie 20 liderów morskiej energetyki wiatrowej, którzy mieli największy wpływ na rozwój branży w regionie Morza Bałtyckiego w 2021 roku. Przyspieszenie procesu wdrażania inwestycji w farmy wiatrowe w krajach regionu Morza Bałtyckiego nie będzie możliwe bez liderów tego procesu. Na platformie BalticWind.EU z uwagą śledzimy tych najbardziej aktywnych i wpływowych. Dlatego dziś chcielibyśmy podzielić się wiadomością, iż w grudniu ogłosimy i docenimy TOP 20 liderów, których wyróżnimy nagrodą „Baltic Offshore Wind Award 2021”. Oficjalna ceremonia wręczenia [...]

BalticWind.EU – mamy już miesiąc

Drodzy czytelnicy, miesiąc temu uruchomiliśmy platformę BalticWind.EU. Po uruchomieniu projektu, każdego dnia przekonujemy się, jak wiele w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej dzieje się w regionie Morza Bałtyckiego. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty o których informujemy – w tym m.in. o rosnącej roli portów, wyzwaniach związanych z rozwojem sieci elektroenergetycznych, kwestiach bezpieczeństwa militarnego obszarów morskich, współpracy z rybakami, potrzebie przygotowania zasobów ludzkich dla przemysłu wiatrowego, rewizji ram regulacyjnych na poziomie UE i wielu innych - widzimy, że rozwój morskiej energetyki wiatrowej staje się jednym z kluczowych filarów transformacji energetycznej w UE. Podsumowując pierwszy miesiąc działalności BalticWind.EU [...]

Analiza: Rozwój transgranicznych projektów OZE w UE będzie wzmocniony wynika z przecieku rewidowanej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (REDIII)

Komisja Europejska przedstawi pakiet regulacji "fit for 55%" jeszcze tego lata. Zgodnie z najnowszą agendą prac Komisji przyjęcie pakietu jest zaplanowane na 14 lipca br. Propozycje zmian szeregu dyrektyw i rozporządzeń mają zapewnić Unii ramy prawne dla osiągnięcia zwiększonego do 55% celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, jak również neutralności klimatycznej do 2050 roku. BalticWind.EU zapoznał się z wyciekiem propozycji zmian dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (REDIII). Przede wszystkim, jako jeden z głównych elementów pakietu „fit for 55%”, dyrektywa ma zwiększyć cel OZE na 2030 i wskazać w jaki sposób będzie realizowany. Na podstawie tzw. oceny skutków [...]

Dziś jest Światowy Dzień Hydrografii

Co roku w dniu 21 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Hydrografii. W tym roku w centrum uwagi znajdują się technologie autonomiczne – m.in. drony do pomiarów lotniczych, powierzchniowych i podwodnych, czy autonomiczne statki. Prace hydrograficzne są niezbędne dla przygotowania projektów rozwoju energetyki wiatrowej, w tym eksploatacji i utrzymania farm wiatrowych. Hydrografia może odegrać kluczową rolę we wspieraniu technologii autonomicznych co przyczyni się do wzmocnienia bezpiecznej i efektywnej nawigacji statków, a także innych działań związanych z morzem, w tym m.in. ochrony i zarządzania środowiskiem, krajowej infrastruktury danych przestrzennych o morzu, obrony i bezpieczeństwa morskiego, zarządzania strefą przybrzeżną. W tym roku obchodzimy [...]

Wyciek z Komisji Europejskiej: Morska energetyka wiatrowa będzie jednym z filarów rozwoju OZE w UE

[Link do pobrania na końcu artykułu] Wyciek rewidowanej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (REDIII) wskazuje, że morska energetyka wiatrowa będzie jednym z filarów rozwoju OZE w Unii Europejskiej. Dokument przygotowany przez Komisję Europejską wskazując konkretne środki wspierające rozwój morskiej energetyki odnawialnej kładzie duży nacisk m.in. na transgraniczne projekty OZE, wspólną współpracę państw członkowskich w ramach każdego basenu morskiego do 2050 r. z etapami pośrednimi w 2030 i 2040 r., ustanowienie kompleksowej obsługi w zakresie wydawania pozwoleń dla każdego basenu morskiego. Pobierz dokument: Revision RED III W poniedziałek opublikujemy naszą analizę tego jakie zmiany dla morskiej energetyki wiatrowej wprowadzi dyrektywa [...]

Sojusz na rzecz elektryfikacji: Należy usunąć przeszkody dla rozwoju sieci energetycznej i wiatrowej w UE

Usunięcie przeszkód, zwłaszcza związanych z wydawaniem pozwoleń, to jedna z rekomendacji opublikowanych przez działający w Brukseli „Sojusz na rzecz elektryfikacji” (Electrification Alliance). Członkowie sojuszu, w tym m.in. WindEurope i Eurelectric, opublikowali stanowisko wskazując priorytety dla pakietu "fit for 55%", który KE ma przedstawić w połowie lipca br. Zalecenia dotyczące rewizji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii wskazują, że usuwanie przeszkód w rozwoju energetyki słonecznej, wiatrowej i sieci elektroenergetycznych powinno obejmować opracowanie wytycznych i wzorców dobrych praktyk w celu wspierania państw członkowskich we wdrażaniu przepisów dyrektywy RED II z niezbędnym poszanowaniem względów środowiskowych. Wspólne stanowisko Sojuszu zostało opublikowane 1 czerwca przed [...]

Wiadomość powitalna od Pawła Wróbla, Dyrektora Zarządzającego BalticWind.EU

Z wielką przyjemnością i satysfakcją witam Państwa dzisiaj na BalticWind.EU. Po wielu tygodniach przygotowań oddajemy w Państwa ręce innowacyjną platformę, której celem jest przede wszystkim tworzenie możliwości współpracy dla branży morskich farm wiatrowych. BalticWind.EU to przestrzeń do dialogu dla przedstawicieli branży, profesjonalistów, założycieli start-upów, analityków, dziennikarzy, ośrodków akademickich i badawczych – których zapraszamy do uczestnictwa w #BalticWindNetwork. https://youtu.be/xHDiCVCOOZc Współpraca - klucz do uwolnienia potencjału Morza Bałtyckiego Morze Bałtyckie, jako drugi co do wielkości akwen dla morskiej energetyki wiatrowej w UE, posiada ogromny potencjał sięgający 93 GW do osiągnięcia w 2050 roku. Może on zostać osiągnięty w najbardziej efektywny sposób [...]

Go to Top