10 sierpnia 2023 r. Duńska Agencja Energii przeprowadzi dialog rynkowy na temat potencjalnego systemu przejściowego dla systemu “otwartych drzwi”.

W dniu 1 lutego 2023 r. Duńska Agencja Energii zawiesiła procedurę “otwartych drzwi” [“open door”] do czasu dalszego wyjaśnienia sprzeczności systemu “otwartych drzwi” z prawem UE.

Zgodnie z zapowiedzią rządu z 19 kwietnia, Duńska Agencja Energii pracuje nad dostosowaniem programu “otwartych drzwi”, tak aby był on zgodny z przepisami UE. Por. zgodnie z porozumieniem politycznym w sprawie duńskiego planu morskiego z 7 czerwca 2023 r. trzy potencjalne projekty morskich turbin wiatrowych Kadetbanke, Paludan Flak i Vikinge Banke mogą ubiegać się o ewentualne dostosowanie.

Cel dialogu rynkowego

Duńska Agencja Energii pracuje nad wyjaśnieniem prawnych i technicznych możliwości przejścia na system “otwartych drzwi”. W tym kontekście Duńska Agencja Energetyczna chce uzyskać informacje i opinie z rynku, które mogą zostać wykorzystane w przygotowaniu programu.

Zobacz pytania związane z dialogiem rynkowym.

Więcej informacji i rejestracja

Dialog rynkowy odbędzie się 10 sierpnia 2023 r. w Agencji Energii przy Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 Kopenhaga V. Będzie można również wziąć w nim udział online.

Rejestracja z informacją o uczestnictwie fizycznym lub online oraz preferowanym języku duńskim lub angielskim musi zostać przesłana na adres embdp@ens.dk i cap@ens.dk najpóźniej do 7 sierpnia 2023 r.

Po zakończeniu dialogu rynkowego będzie istniała możliwość przesłania dodatkowych pisemnych uwag z terminem do 17 grudnia. Sierpień.

Źródło: Duńska Agencja Energetyczna