Według najnowszego raportu Economist Intelligence Unit, kraje bałtyckie – Estonia, Łotwa i Litwa – czynią znaczne postępy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju morskich farm wiatrowych. Posunięcie to nastąpiło w związku z inwazją Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r., co skłoniło te kraje do zaprzestania importu energii z Rosji, w tym całkowitego wstrzymania importu gazu ziemnego w 2022 r.

Kraje bałtyckie nie tylko intensywnie inwestują w nową infrastrukturę skroplonego gazu ziemnego (LNG), ale także zwiększają swoje możliwości w zakresie energii odnawialnej. Kluczową częścią tej strategii jest rozwój morskich farm wiatrowych, które mają odegrać znaczącą rolę w dywersyfikacji energetycznej regionu.

Źródło: EIU

Łotwa na przykład opracowała ambitną strategię budowy co najmniej 100 turbin wiatrowych, które wytwarzałyby 30% całkowitego zużycia energii elektrycznej na Łotwie w 2022 roku. Nowa spółka publiczna, Latvijas veja parki (Łotewskie farmy wiatrowe), została założona w celu ułatwienia szybkiej budowy tych farm wiatrowych. Ponadto Latvenergo, przedsiębiorstwo energetyczne, podpisało memorandum z niemieckim międzynarodowym gigantem energetycznym RWE AG w sprawie produkcji morskich farm wiatrowych. Jeśli oba projekty będą realizowane zgodnie z planem, Łotwa prawdopodobnie osiągnie swój cel 800 MW energii wiatrowej do 2030 roku.
Tymczasem Estonia i Litwa nadal inwestują w energię wiatrową. Litwa buduje nową farmę wiatrową i podpisała umowę zakupu energii z Eesti Energia, estońską spółką energetyczną. Firma przeprowadza obecnie strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dla pierwszej z czterech planowanych morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Enefit Green, oddział Eesti Energia zajmujący się odnawialnymi źródłami energii, ma ambitne plany wyprodukowania 1900 MW energii odnawialnej w swoich elektrowniach wiatrowych i słonecznych w Estonii, na Litwie, w Finlandii i Polsce.

ORLEN NEPTUN, spółka deweloperska działająca w obszarze morskiej energetyki wiatrowej w ramach Grupy PKN ORLEN, utworzyła niedawno spółkę zależną na Litwie. Spółka o nazwie ORLEN NEPTUNAS została zarejestrowana w maju i ma wziąć udział w tegorocznych przetargach na Litwie związanych z budową farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Plany litewskiego rządu zakładają budowę dwóch farm wiatrowych o mocy 700 MW każda. W Polsce flagowym projektem PKN Orlen jest farma wiatrowa “Baltic Power”, realizowana we współpracy z kanadyjską firmą Northland Power.

Zaangażowanie krajów bałtyckich w morską energetykę wiatrową i inne odnawialne źródła energii, w połączeniu z inwestycjami w infrastrukturę LNG, ma zapewnić im niezależność energetyczną od Rosji. Jedynym pozostałym ważnym połączeniem energetycznym z Rosją jest połączenie sieci elektrycznych z rosyjskim obszarem synchronicznym, przy czym synchronizacja z siecią Europy kontynentalnej nie jest planowana do 2026 roku. Kraje bałtyckie rozważają jednak przyspieszenie odłączenia się od rosyjskiej sieci energetycznej, jeszcze bardziej wzmacniając swoją drogę do niezależności energetycznej.

Źródło: EIU