Duński operator poinformował, że w związku z planami powstania Wyspy Energetycznej Bornholm, rozpoczęły się badania terenowe i środowiskowe w Zelandii oraz samym Bornholmie. Właściciele gruntów już niebawem otrzymają zawiadomienia w tej sprawie.

Energinet wkrótce rozpocznie badania terenowe roślin i zwierząt w stawach, jeziorach, bagnach, łąkach na terenach Zelandii i Bornholmu. Energinet wysłał już pisma do właścicieli gruntów z informacją, że wkrótce mogą ich odwiedzić biolodzy, którzy będą chcieli przeprowadzić badania stanu przyrody na wybranych działkach. Ich nieruchomości znajduje się na obszarze, na którym mogą zostać zainstalowane podziemne kable lub stacja elektroenergetyczna wysokiego napięcia.

Początkowo Energinet bada większy obszar niż będzie to ostatecznie potrzebne, a ostateczna lokalizacja zostanie określona później. Badania terenowe odbędą się w okresie od końca marca do października 2022 roku.

Bornholm Energy Island, Graphics: Energinet

Badania terenowe prowadzone są z myślą o jak największym poszanowaniu przyrody, środowiska naturalnego i lokalnych mieszkańców, a sporządzone mapy będą stanowiły ważną część podstawy do zatwierdzenia Energiø Bornholm pod względem prawnym – wyjaśnia Energinet.

Duńska Agencja Ochrony Środowiska jest organem odpowiedzialnym za ocenę oddziaływania na środowisko poszczególnych projektów na lądzie (stacja konwerterów i kable). Zaangażowanie obywateli i dotkniętych właścicieli gruntów będzie miało miejsce między innymi we współpracy z Duńską Agencją Ochrony Środowiska w fazach publikacji, które są stałą częścią OOŚ (Ocena Oddziaływania na Środowisko).

Mocą Umowy klimatycznej dotyczącej energii, klimatu i in. z dnia 22 czerwca 2020 roku postanowiono, że w Danii powstaną pierwsze na świecie wyspy energetyczne – jedna na Morzu Północnym i jedna na Bornholmie, które zapoczątkują nową epokę transformacji ekologicznej. Wyspy energetyczne na Morzu Północnym i na Bornholmie w początkowej fazie mają produkować co najmniej 5 GW energii, a do Wyspy Energetycznej Bornholm podłączone mają zostać elektrownie wiatrowe o mocy do 3 GW.

Wyspa Energetyczna Bornholm ma się składać z obiektów morskich na Morzu Bałtyckim (morskie elektrownie wiatrowe z wewnętrzną siecią kabli, ew. morskimi stacjami transformatorowymi, eksportowym połączeniem kablowym pomiędzy elektrowniami a Wyspą Bornholm, kablami morskimi biegnącymi z wyspy Bornholm na Zelandię oraz 2 morskimi kablami łączącymi wyspę Bornholm z zagranicą), obiektów lądowych na wyspie Bornholm (kabli ziemnych, ew. stacji rozdzielczej3 oraz stacji wysokiego napięcia wraz ze stacją przekształtnikową HVAC/HVDC) i obiektów lądowych na Zelandii (kabli ziemnych, stacji wysokiego napięcia wraz ze stacją przekształtnikową HVDC/HVAC i ew. wzmocnieniami sieciowymi).

Wyspa Energetyczna Bornholm będzie punktem odbioru zielonej energii z morskich turbin wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Na wyspie energia będzie przetwarzana na prąd stały, który może być przesyłany na duże odległości za pomocą kabli morskich i lądowych. Początkowo planuje się połączenie energetyczne z Zelandią, uzgodniono też współpracę w zakresie ewentualnego połączenia z Niemcami.

Źródło: Energinet