ENTSO-E zaprasza zainteresowane strony na publiczne warsztaty dotyczące Planów Rozwoju Sieci Morskiej (ONDP – Offshore Network Development Plan), które odbędą się w siedzibie ENTSO-E w Brukseli w dniu 1 marca 2024 r.

ONDP to nowy komponent Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci (TYNDP – Ten Year Network Development Plan), koncentrujący się na potrzebach w zakresie morskiej infrastruktury przesyłowej. Pierwsza edycja ONDP została opublikowana 23 stycznia 2024 r. Plany przekładają niewiążące porozumienia państw członkowskich UE w sprawie celów morskich od stycznia 2023 r. na morskie korytarze przesyłowe, zapotrzebowanie na sprzęt przesyłowy i związane z tym koszty. ONDP jest upoważniony na mocy rozporządzenia TEN-E (2022/869 EU Reg art. 14.2).

Warsztaty skupią się na potencjalnych ulepszeniach dla następnej edycji ONDP, umożliwiając operatorom systemów przesyłowych, producentom, organizacjom pozarządowym i decydentom omówienie potrzeb branży w zakresie planowania offshore. Wydarzenie będzie dotyczyło szeregu tematów (od planowania przestrzennego po integrację międzysektorową i ochronę środowiska) istotnych dla ewolucji ONDP.

Agenda dostępna jest tutaj.

Zachęcamy zainteresowane strony do przedstawienia swoich opinii na temat Planów Rozwoju Sieci Offshore 2024. Poglądami można podzielić się tutaj .

Rejestracja uczestnictwa na miejscu została już zamknięta. Zainteresowane strony mogą kontynuować rejestrację na wydarzenie online.

Źródło: ENTSO-E