Europejski Urząd Patentowy (EPO) potwierdził zamiar przyznania firmie Hexicon europejskiego patentu na pływającą platformę wiatrową z pochylonymi wieżami. EPO zbadał również wniosek strony trzeciej, podobny do sprzeciwu złożonego wobec patentu już przyznanego w Szwecji, i nie uznał go za istotny, zgodnie z wcześniejszą oceną Hexicon.

Obecny patent dotyczy pływającej platformy z dwiema pochylonymi wieżami, która umożliwia zainstalowanie dwóch turbin na tej samej platformie. Patent został już wcześniej przyznany w Szwecji i RPA. W kolejnym etapie Hexicon otrzyma formalną decyzję o przyznaniu patentu, a następnie dokona jego walidacji na rynkach, na których chce uzyskać ochronę patentową.

W czerwcu do Szwedzkiego Urzędu Własności Intelektualnej (PRV) wpłynął sprzeciw wobec przyznanego w Szwecji patentu. Zostało to opisane w dodatkowym prospekcie emisyjnym przed wprowadzeniem Hexicon na Nasdaq First North Growth Market. Po konsultacji z rzecznikiem patentowym firmy i w świetle faktu, że sprzeciw zasadniczo odnosił się do już znanej dokumentacji, oceniono, że sprzeciw nie będzie skuteczny. W związku z oceną EPO rozpatrzył również wniosek strony trzeciej podobny do sprzeciwu wobec patentu udzielonego w Szwecji i uznał go za nieistotny.

– Nasze pływające platformy z przechylonymi wieżami zwiększają moc danego obszaru morskiego, a tym samym zmniejszają zapotrzebowanie na platformy i okablowanie, co oznacza bardziej wydajną produkcję energii elektrycznej i niższe koszty. To wspaniałe uczucie, że teraz również uzyskamy europejski patent przyznany zgodnie z planem – wyjaśnia Marcus Thor, dyrektor generalny Hexicon.

Hexicon rozwija projekty energetyki wiatrowej na głębokich wodach w oparciu o opatentowaną technologię pływających farm wiatrowych, która umożliwia wytwarzanie dużych ilości energii odnawialnej na morzu. Firma została założona w 2009 roku i uczestniczyła w projektach rozwojowych na całym świecie, w tym w największej na świecie pływającej farmie wiatrowej u wybrzeży Korei Południowej. Pływające elektrownie wiatrowe są uważane za kluczowy element w procesie przechodzenia świata z paliw kopalnych na energię z OZE. Hexicon jest notowany na Nasdaq First North Premier Growth Market.

Źródło: Hexicon