Międzynarodowa firma z branży zielonej energii Ignitis Renewables wspiera ekspedycję Save the Baltic Sea i zaprasza do zwrócenia uwagi na stan ekologiczny morza i wspólnej pracy na rzecz jego ochrony. Podczas dziewięciomiesięcznego objazdu Morza Bałtyckiego, ekspedycja i jej partnerzy zaproszą obywateli, rządy, organizacje i firmy do podjęcia aktywnych kroków w celu zachowania morza dla przyszłych pokoleń.

Źródło: Ignitis

W ramach swojej długoterminowej strategii Ignitis Renewables podkreśla znaczenie dekarbonizacji sektora energetycznego, rozwoju energii odnawialnej, tworzenia innowacyjnych rozwiązań i zrównoważonego wzrostu, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i dobrego ładu korporacyjnego.

“Jako pierwsi w krajach bałtyckich rozwijamy morskie projekty energetyczne, wykorzystując wiatr i morze oraz podejmując znaczące kroki w kierunku niezależności energetycznej całego regionu. Dla nas Morze Bałtyckie to nie tylko przyjemny widok i orzeźwiające fale w upalny letni dzień, to droga do ekologicznego i niezależnego jutra. Musimy zachować Morze Bałtyckie dla przyszłych pokoleń, ponieważ jesteśmy silniejsi, potężniejsi i bardziej niezależni” – mówi Paulius Kalmantas, partner ds. komunikacji w Ignitis Renewables.

Według niego firma dąży do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej regionu poprzez rozwój zielonej energii, ochronę środowiska i łagodzenie zmian klimatycznych. Jednym z największych projektów realizowanych obecnie w celu osiągnięcia tych celów jest pierwsza morska farma wiatrowa na Litwie i w krajach bałtyckich.

“Morska energetyka wiatrowa to innowacja dla nas wszystkich i świetna okazja do podniesienia świadomości na temat Morza Bałtyckiego, a Ignitis Renewables zaprasza do wspólnej ochrony Bałtyku. Zielona energia jest ściśle związana z naturą i jej ochroną, a ochrona ekosystemu Morza Bałtyckiego jest jednym z kluczowych celów strategii zrównoważonego rozwoju firmy” – mówi P. Kalmantas.

Głównym celem wyprawy Save the Baltic Sea jest podnoszenie świadomości i działania edukacyjne. Wyprawa będzie edukować społeczeństwo na temat stanu ekosystemów wodnych, wpływu działalności człowieka na morze oraz sposobów, w jakie każdy może zmniejszyć swój wkład w utratę morskiej różnorodności biologicznej i zanieczyszczenia, podróżując po Morzu Bałtyckim.

Zdjęcie: Ignitis

Smutne statystyki pokazują, że Morze Bałtyckie jest jednym z pięciu najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Międzynarodowy zespół ekspedycji Save the Baltic Sea, wspierany przez Ignitis Renewables, jest przekonany, że łącząc siły, każdy może przyczynić się do ochrony Morza Bałtyckiego. To przesłanie będzie niesione przez uczestników wyprawy, którzy przemierzą 6000 kilometrów wokół Morza Bałtyckiego.

Źródło: Ignitis